Når politikerne nå tar fatt på en ny stortingsperiode forventer Eiendom Norge at det blir med fortsatt stort trykk på boligpolitikk.

– Med fire nye år med Erna Solberg som statsminister forventer vi fortsatt høy gjennomføringsevne. En gjennomgang vi gjorde i 2014 viste at etter allerede seks måneder hadde regjeringen levert den boligpolitikken de lovet i Sundvolden-plattformen. Denne regjeringen har satt sin ære i å gjennomføre løftene sine, og det gir oss store forhåpninger for den kommende fire årsperioden, sier kommunikasjonssjef i Eiendom Norge, Erik Lundesgaard.

– Eiendomsbransjen, og da spesielt, boligmarkedet, er et ekstremt sensitivt område for reguleringer. Som vi pleier å si: Boligpriser er politikk, og det er derfor viktig at regjeringen utformer politikk i samråd med bolig- og eiendomsbransjen, sier han.

Lundesgaard har sammen med resten av organisasjonen utarbeidet et nytt bolig- og bransjepolitisk handlingsplan for stortingsperioden 2017.-21.

Den norske boligmodellen

Eiendom Norge overordnete mål er å opprettholde den norske boligmodellen.

– Siden andre verdenskrig har det vært et tverrpolitisk mål at nordmenn skal eie sin egen bolig. I løpet av livet eier 98 prosent av alle nordmenn sin egen bolig, og 8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig til enhver tid.

– Selveie er ikke bare positivt for fordelingen av formuesgoder i samfunnet; det er også positivt for produktiviteten og arbeidsdeltakelsen, i følge en fersk svensk studie. Boligen er også nordmenns viktigste eiendel både finansielt og emosjonelt, og den er for mange den eneste sparingen man har. Vårt overordnede mål er derfor å opprettholde den norske boligmodellen. Denne har tjent den norske samfunnet godt, sier Lundesgaard.

Et mer velfungerende boligmarkedet 

– Vi håper de borgerlige partiene lytter til noen av våre saker allerede i regjeringsforhandlingene, sier Lundesgaard.

– Dette gjelder spesielt å fjerne dokumentavgiften, slik Scheel-utvalget foreslo og som Frp har lovet i sitt partiprogram. Dette kan gjøre enten provenynøytralt eller som en reell skattelettelse, eventuelt ser vi for oss at denne kan trappes ned over tid. Vi støtter også Frp i å fjerne den kommunale eiendomsskatten, da vårt grunnsyn er at eiendom bør beskattes av staten gjennom formueskatten. En bedre boligbeskatning vil bidra til et mer velfungerende boligmarked, sier Lundesgaard.

– Det er også vesentlig at tiltak for tryggere bolighandel finner veien inn i den nye regjeringsplattformen, og da spesielt reguleringen av taskeringsbransjen som også er varslet av justisminister Per Willy Amundsen (Frp).

– Vi mener dessuten at det fremdeles er behov for en sterkere samordning av boligpolitikken i regjeringen, og håper at Erna Solberg flytter flere boliglover til kommunal- og moderniseringsministerens bord. En regjeringsdannelse er et perfekt tidspunkt for å rydde i departementsstrukturen, avslutter Lundesgaard.

Her er Eiendom Norges hovedsaker: