Eiendomsmeglerskolen

Meny

Eiendomsmegler setter opp sitt visningsskilt. Foto: Eiendomsmegler1.

Skattereform og fjerning av dokumentavgiften

Vi mener primærboligen må skjermes for beskatning og dokumentavgiften fjernes.

Det ligger an til større endringer av det norske skattesystemet de nærmeste årene.

I desember 2014 leverte Scheel-utvalget sine forslag en skattereform i lys av endringer av selskapsbeskatningen internasjonalt.

Scheel-utvalget foreslår å likestille ligningsverdifastsettelsen av bolig, sekundærbolig og næringseiendom med øvrige aktiva klasser til 80% av markedsverdien, mens gjeld kan fratrekkes 80% av pålydende. Samtidig øker de bunnfradraget, men viderefører formueskatten. I tillegg foreslår de å trappe ned og fjerne dokumentavgiften som utløses ved kjøp av fast eiendom, samt fjerne skattefordelen ved utleie av andel av egen bolig.

Eiendom Norge er ikke motstander av justeringer av beskatningen av eiendom. Men vi er kritiske til en brå omlegging av dagens skatteregime med lav ligningsverdifastsettelse av primærboligen og fradragsrett for gjeldsrenter. Endringer bør fases inn, da raske omlegginger vil kunne gi store utslag i boligmarkedet. Nordmenn har blitt oppfordret til å eie egen bolig i generasjoner, og har i så måte tilpasset seg ved å spare i bolig. Eiendom Norge mener det også i fremtiden vil være gunstig at primærboligen skjermes for beskatning.

Eiendom Norge er kritisk til å fjerne fordelen ved å leie ut andel av egen bolig, da dette trolig vil ha betydning for andelen utleieboliger i Norge. I stedet for mener vi det er behov for å legge til rette for flere profesjonelle aktører i utleiemarkedet. Dette kan gjøres ved harmonisere reglene for saldoavskrivninger for utleieboliger med næringseiendom. Langsiktig og store aktører innen boligutleie vil profesjonalisere utleiemarkedet og bidra til et mer velfungerende utleiemarked i Norge.

Dokumentavgiften på 2,5 % ved kjøp av fast eiendom er en fiskalt begrunnet avgift som kun har som hensikt å skaffe staten inntekter. Avgiften er usosial og uten begrunnelse i prinsippet om at offentlige tjenester skal utføres til selvkost. I realiteten er det en flytteskatt, som har røtter tilbake til 1600-tallet. Dagens ordning ble etablert i 1976 som en midlertidig ordning. Det har den vist seg å ikke være.

De siste 15 årene har kostnadene ved kjøp og salg av boliger årene økt vesentlig på grunn av statens avgifter og gebyrer. Staten står i dag for halvparten av alle kostander for forbrukerne ved kjøp og salg av eiendom. I 2013 brakte avgiften inn 6,4 milliarder kroner i statskassen. Det betyr at inndekningen i statsbudsjettet for avgiftslettelsen er stor.

Eiendom Norge støtter mange av begrunnelsene fra Scheel-utvalget og mener spesielt at det er på høy tid at dokumentavgiften avskaffes.