Eiendomsmeglerskolen

Meny

Oslo, Norge 06022014: Finansminister Siv Jensen kom i dag med svar til finanstilsynet og kom med nye retningslinjer i forhold til boliglån på Eiendomsmeglerforetakenes Forening. Foto: Fartein Rudjord

Finansminister Siv Jensen avholder en improvisert pressekonferanse om egenkapitalkravet på Eff-dagen 6. februar, 2014. Foto: Fartein Rudjord.

Egenkapitalkrav ved boliglån

Vi mener Finanstilsynets egenkapital til boliglån bør praktiseres fleksibelt.

Egenkapitalkravet har vært en av de store boligpolitiske sakene de siste årene.

Det ble forsterket i desember 2011 da Finanstilsynet hevet kravet fra 10 % til 15 % egenkapital ved boliglån. Det gjorde det vanskeligere, spesielt for førstegangskjøpere, å få lån. Kravet er blitt aktualisert i mars 2015, da et strengere krav til egenkapital er et av forslagene Finanstilsynet har anbefalt Finansdepartementet.

De borgerlige partiene kritiserte beslutningen for å være usosial politikk, og egenkapitalkravet fant også veien inn i partiprogrammene til Venstre og Frp. Frp programfestet at de ønsket og «fjerne egenkapitalkravet ved boliglån.»  Etter regjeringsforhandlingene og Sundvolden-plattformen var Høyre og Frp enig om følgende: «Regjeringen vil praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne».

Eiendom Norge mener egenkapitalkravet ikke er et optimalt virkemiddel for å sikre en forsvarlig utlånspraksis for boliglån. Kravet er ment som en beskyttelse av forbrukerne, ikke bankene. Bankene har egne kapitalkrav å forholde seg til. Finansiell stabilitet og fornuftig utlånspraksis er viktig for boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet, men egenkapitalkravet rammer først og fremst en målgruppe, førstegangskjøperne. Kravet gjør det vanskeligere å komme inn i boligmarkedet, og ta del i velferdsobjekt nummer en i det norske samfunnet, nemlig egen bolig.

Eiendom Norge mener det vesentligste ved boliglån er betjeningsevne- og vilje hos låntaker. Derfor bør myndighetene heller pålegge bankene sterkere rådgivningsfunksjon overfor kundene ved boliglån.