Eiendomsmeglerskolen

Meny

Erna Solbergs regjering ble dannet 16. oktober 2013. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor.

Samordning av boligpolitikken

Vi ønsker samordning av boligrelaterte lover i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Med overføringen av Planavdelingen fra Miljøverndepartementet og saksansvaret for modernisering og IKT i offentlig sektor i 2014, har vi langt på vei fått en egen boligminister. Boligpolitikken er likevel fordelt mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justisdepartementet.

Det er hensiktsmessig at ansvaret for flere lovområder overføres til boligdepartementet Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, det gjelder spesielt Bustadoppføringslova, Tinglysingsloven, Sameieloven, Avhendingsloven. Det vil gi en optimal samordning av lovverket for bolig- og eiendomssektoren, og vil sikre at det bygges opp sterke faglige miljøer for boliglovningen i Norge.