Eiendomsmeglingsbransjen og Eiendom Norge har tidligere fått gode skussmål for hvitvaskingsarbeidet.

Eksempelvis uttalte førstestatsadvokat og leder for Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim, Sven Arild Damslora til Dagens Næringsliv i 2017 at  "(d)enne bransjen har tatt utfordringene på alvor og gjort betydelige tiltak." 

Fortsatt økning av mistenkelige forhold

I den nye veiledningen skriver Økokrim at virksomhetsgruppen for eiendomsmeglere har hatt en
betydelig økning i antall innsendte rapporter om mistenkelige forhold (MT-rapporter) de tre siste årene med en økning på hele 70 prosent fra 2018 til 2019.

Dette kommer på toppen av sterk vekst i slike meldinger årene før.

Fast eiendom er egnet

- Eiendomsmeglingsbransjen er av de første bransjene som får en veiledning fra Økokrim om arbeidet med hvitvaskning, sier Eiendom Norges fagsjef, Hanne Nordskog-Inger.

- Dette skyldes både at vi internt har tatt hvitvaskingsarbeidet alvorlig tidlig, men også fordi fast eiendom oppfattes som egent til hvitvasking, sier hun.

Økokrim skriver i veilederen at:

"Fast eiendom er kapitalintensiv, og hvitvasking av store beløp kan gjennomføres i én operasjon.
Store illegale beløp kan investeres i fast eiendom, og deretter re-investeres og integreres i den legale
økonomien med relativt liten risiko for tap ved senere salg eller utleie av eiendommen."

- På grunn av viktigheten av dette tema tok vi i Eiendom Norge i 2017 initiativ til en arbeidgruppe som har utviklet en veileder for eiendomsmeglingsforetak i arbeidet for å forebygge hvitvasking i bolighandelen og etterleve hvitvaskingslovverket. Denne ble distribuert og implementert i bransjen i 2018, sier Nordskog-Inger.