En arbeidsgruppe i regi av Eiendom Norge, har det siste året utviklet en veileder for eiendomsmeglingsforetak i arbeidet for å forebygge hvitvasking i bolighandelen og etterleve hvitvaskingslovverket. Nå er arbeidet ferdigstilt, og dokumentet er klar til bruk av medlemmene.

– Det var et behov for en veileder for den praktiske gjennomføringen av hvitvaskingsarbeidet til eiendomsmeglingsforetak og eiendomsmeglere. Dokumentet som nå tilgjengeliggjøres for medlemmene håper vi blir brukt av hele bransjen. Da er vi sikret at foretakene har en riktig fremgangsmåte for forebygging, og vi er overbevist om at dette vil bidra til å minske antall tilfeller av hvitvasking via eiendom, sier Nordskog-Inger.

Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner fra Eie Eiendomsmegling, Eiendomsmegler Vest, DnB Eiendom, Eiendomsmegler 1, Krogsveen og Privatmegleren.

Laget for alle

Deltagerne i arbeidsgruppen har kommet med viktige bidrag for å gjøre dokumentet så relevant som mulig for alle eiendomsmeglerforetak uavhengig av om man er tilknyttet en større kjede eller ikke, fortsetter Nordskog-Inger.

Hun sier også at det var essensielt med rådgivning fra Finanstilsynet.

– Som eiendomsmeglingsbransjens tilsynsmyndighet har Finanstilsynet ansvaret for å følge opp hvordan bransjen etterlever hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynet har vært en meget god sparringspartner for Eiendom Norge i arbeidet med å utvikle dette dokumentet, sier Nordskog-Inger.

Viktig for bransjen

Eiendomsmeglerbransjen har tidligere ikke vært blant de beste til å varsle Økokrim om mulige hvitvaskingstilfeller, men bevisstgjøring i bransjen har skapt et større bevissthet om dette hos foretakene, sier Nordskog Inger.

– Bransjen ble i mars i 2017 trukket frem som den med mest økning i rapporteringer til Økokrim. Med dette dokumentet implementert i rutinene tror vi at antall rapporteringer vil øke ytterligere, avslutter Nordskog-Inger.