I dag, 16. mai 2019, vedtok Stortinget regjeringens forslag til endringer av avhendingslova i Prop. 44 L (2018–2019) med enkelte justeringer.

I innstillingen gikk regjeringspartiene Høyre, Frp og Krf inn for mindre justeringer av den opprinnelige proposisjonen.

Høyre, Frp og Krf endret regjeringens forlag om nulltoleranse for arealvvik og foreslo i stedet for et «slingringsmonn for arealavvik på 2 prosent av boligens areal, men likevel slik at kun arealavvik i hele måleenheter, som regel kvadratmeter, regnes som et arealavvik.»

Les innstilingen her.

Senterpartiet stemte med regjeringspartiene

Da det ble klart at Arbeiderparitet, Senterpartiet og SVs forslag (i tråd med blant andre Eiendom Norge sitt syn) å sende proposisjonen tilbake til regjeringen for ytterligere utredning ikke ville få flertall, valgte Senterpartiet å stemme for proposisjonen.

– Vi er glade for at opposisjonen har gitt oss full støtte i å sende proposisjonen tilbake til regjeringen for ytterligere utredning. Desverre har det gått politisk prestisje i saken hos regjeringspartiene, og de borgerlige partiene stemmer nå gjennom endringer som etter vårt syn strider mot deres ideologiske overbevisning.

– Denne endringen innebærer en betydelig innskrenkning av avtalefriheten til norske forbrukere.

– Det er oppsiktsvekkende at de borgerlige partiene presser gjennom en slik omlegging, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Les også: Høyre, Frp, Venstre og Krf skaper usikkerhet i det norske boligmarkedet

Burde hatt bred støtte

Saksordfører fra Arbeiderpartiet Siri Staalesen Gåsemyhr sa fra talerstolen at en sak som er så viktig for det norske samfunnet og norske forbrukere bør ha større støtte både i Stortinget og i berørte bransjer.

– Det er et budskap vi bifaller, og en sak av så stor viktighet hadde fortjent en grundigere prosess, forankring hos berørte bransjer og et bredt forlik i Stortinget, sier Dreyer.

– Det ene positive som kom ut av dagens behandling er at justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr (Frp) fra talerstolen understreket at forskriftsreguleringen av takseringsbransjen skal komme på plass før ikrafttredelsen av loven.

– Dette er i tråd med våre innspill i Stortingshøringen i saken, sier Dreyer.

Les Eiendom Norges innspill til regulering av takseringsbransjen her.

– Til tross for at vi har vært kritiske til lovforslagene og prosessen i denne saken, har vi i dag fått en avklaring.  Vi vil nå jobbe for at forslagene så langt det er mulig faktisk skal gjøre bolighandelen tryggere.

– Nå starter arbeidet for eiendomsmeglingsbransjen å tilpasse seg disse endringer og den kommende forskriftsreguleringen av takseringsbransjen, avslutter Dreyer.