Dagens Næringsliv setter på mandag fokus på en økning av meldinger om mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Eiendomsbransjen trekkes frem som dem som har hatt størst økning, og Økokrim sier til avisen at det det har vært mer enn en dobling i 2016 av tips fra eiendomsmeglere.

Fra 45 hvitvaskingstips i 2015, mottok Økokrim 134 tips fra eiendomsmeglere i 2016.

– Vi er vant med at tallene går opp og ned, men vi har sjeldent sett så store endringer. Denne bransjen har tatt utfordringene på alvor og gjort betydelige tiltak. Sier Svein Arild Damslora, avdelingsleder for Enheten for finansiell etterretning i Økokrim til Dagens Næringsliv mandag.

Fokus på tips

– Vi har hatt et fokus på dette de siste årene, og vi har jobbet tett med både Økokrim og Finanstilsynet. Vi har arbeidet med å endre rutinene i bransjen, slik at meglerne sender inn tips når de mistenker noe, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Dreyer trekker frem at det kan være mange ulike situasjoner som gjør at en megler melder saken inn til Økokrim, men understreker at en innrapportering til Økokrim ikke er det samme som at kjøperen er skyldig i noe kriminelt.

-Vi har gjort det klart at et tips ikke er det samme som en anmeldelse, og at det er bedre om Økokrim tar avgjørelsen om saken tas videre eller ikke, fortsetter Dreyer.

– Meget bra jobbet!

Det trekkes frem i Dagens Næringsliv at eiendomsbransjen har tatt grep, og Dreyer er svært fornøyd med tendensen, og sier det viser at at arbeidet med å ha fokus på dette åpenbart har fungert.

– Dette er meget bra, og godt levert av hele bransjen, avslutter Dreyer.

Med en prosentøking på 198 prosent hadde eiendomsmeglere klart størst øking i 2016, mens virksomheter for behandlingsvirksomheter også hadde en sterk øking på 106 prosent.