Eiendom Norge leverte fredag 29. januar sitt høringssvar om muligheten til å innføre portforbud til Stortinget.

- Portforbud er et svært inngripende og uforholdsmessig smittevernstiltak. Norges komparativt sett vellykkete håndtering av covid19 skyldes i stor grad høy tillit mellom befolkningen og staten. Portforbud vil svekke tilliten og derav også effektiviteten i smitteverntiltakene, sier Lauridsen.

Eiendom Norge lagde 13. mars 2020 egne retningslinjer for smittefri bolighandel under pandemien. De ble senest oppdatert 25. januar og følges av en samlet bransje. Hittil er det ikke kjent at det har oppstått smittetilfeller under visninger.

En kritisk funksjon

For den hver enkeltes personlige økonomi kan gjennomføring av boligsalg være kritisk.

- En nedstengning av muligheten for boligomsetning gjennom for eksempel et portforbud vil ha svært negative konsekvenser både for den enkelte, samfunnet og norsk økonom, presiserer Lauridsen.

- I mars 2020 stengte eksempelvis Storbritannia ned boligmarkedet. Det fikk dramatisk konsekvenser både målt i priser og omsetning. På grunn av at bransjen tok ansvar for en smittefri bolighandel klarte vi opprettholde nødvendig aktivitet i Norge, sier han.

- Boligoppgjør ble vurdert som en viktig del av norsk økonomi, og Finanstilsynet definerte i mars eiendomsmeglingsbransjen som samfunnskritisk infrastruktur. Årlig omsettes om lag 150 000 eiendommer i Norge, og et strengt portforbud vil få konsekvenser for muligheten for å gjennom eiendomstransaksjoner og fysiske overtagelser. Eiendom Norge støtter ikke forslaget om å gi staten mulighet til å innføre portforbud i Norge, avslutter han.