Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 527 937 kroner ved utgangen av januar.

- Boligprisene steg kraftig med 3,4 prosent i januar, noe som ga en oppgang på 0,7 prosent sesongjustert. Boligmarkedet er tilbake, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. 

- Den positive januar-oppgangen er oppsiktsvekkende i lys av den svake utviklingen i den norske fastlands-økonomien og ikke minst den overraskende renteøkningen i desember. Nå er det mange som må revidere sine modeller, også oss, da vår prognose for januar på 2,5% var skivebom, sier Lauridsen.

- Mesteparten av boligprisveksten i løpet av et år kommer i første halvår, og særlig i januar med den såkalte januar-effekten. Gitt den positive utviklingen i januar blir det svært spennende å følge utviklingen fremover. Et sterkt bruktboligmarked vil virke positivt på nyboligmarkedet, hvor det har vært en historisk svak utvikling siden sommeren 2022, sier han.

God aktivitet og varelageret bygges ned

I januar ble det solgt 6.757 boliger i Norge, noe som er 2,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2023.

I januar ble det lagt ut 5.876 boliger for salg i Norge, noe som er 5,8 prosent færre enn i samme måned i 2023.

- Det er solgt langt flere boliger enn det legges ut og varelageret som bygget seg opp gjennom høsten er nå i ferd med å bygges ned. Antall usolgte boliger på markedet har falt gjennom hele måneden, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 67 dager å selge en bolig i januar opp fra 62 dager i desember. Kortest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 34 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 106 dager.

Oppgang i nesten alle områder

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Porsgrunn/Skien hvor prisene steg med 2,2 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Fredrikstad/Sarpsborg med en sesongkorrigert nedgang 0,7 prosent.

- Med unntak av Fredrikstad/Sarpsborg og Kristiansand m/omegn var det oppgang i de sesongjusterte prisene i alle områder. I enkelte området var den sesongjusterte oppgangen svært sterk, sier Lauridsen.

Norges Bank og boliginvesteringene

Gjennom hele 2023 har de fallende boliginvesteringene dratt ned norsk økonomi, og for øyeblikket er det et sjeldent stort sprik på nesten 10 prosentpoeng i SSB og Norges Banks prognoser for boliginvesteringene i 2024.

- Norges Bank har ikke tatt innover seg hva den kraftige oppbremsingen i nyboligsalget vil bety for norsk økonomi og hvordan dette virke på boliginvesteringene fremover. Boligbyggingen er et tankskip det tar lang tid å snu, og mye kan tyde på at modellene ikke klare å fange opp store markedssvingninger, sier Lauridsen.

- Tar Norges Bank feil om utviklingen i boliginvesteringene, noe vi mener de gjøre, vil det ha stor betydning for rentesettingen fremover, sier han.

- Gitt mandat om å også legge rette for høy og stabil produksjon og sysselsetting, innebærer det at Norges Bank må justere rentebanen ned i mars og trolig også sette styringsrenten ned, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Se Boligbobla TV med pressekonferansen fra kl. 10.30 til 11.30 her.

Pressekonferansen begynner kl. 11.00. Før og etter pressekonferansen har sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard aktuelle gjester fra boligmarkedet i studio som kommenterer markedsutviklingen.

Gjester i dag er daglig leder eiendomsmegler MNEF og partner Anders Langtind (PrivatMegleren) og administrerende direktør Kent Victor Syverstad (EiendomsMegler 1 Oslo/Akershus).

Ved referering av Eiendom Norges boligprisstatistikk skal Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS oppgis som kilde.

Merk at det er gjort enkelte endringer i statistikken fra og med januar og at metoden er forbedret.

Merk også at boligprisstatistikkens historikk er revidert for perioden 2010-2023.

Les mer om det her.

Vi gjør oppmerksom på at det for januar 2024-tallene er målt feil p-rom for 159 av 6.757 solgte i forbindelse med overgang til ny standard for arealmåling av boliger. Disse er fjernet før statistikken er beregnet.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87