Ved å bestilling av abonnement aksepteres vilkårene for denne tjenesten.

Eiendom Norge forbeholder seg retten til å endre bruksvilkårene, men ved vesentlige endringer av bruksvilkår skal Eiendom Norge varsle om dette 30 dager i forkant til den enkelte abonnent.

Om boligprisstatistikken

Boligprisstatistikken er et samarbeid mellom eiendomsmeglingsbransjen, Eiendomsverdi og Finn.no, og utarbeides og utgis av Eiendom Norge.

Abonnenter får tilgang til den fullstendige versjonen av den månedlig publiserte rapporten for Boligprisstatistikken med tillegg av blant annet nominell boligprisindeks og sesongjustert boligprisindeks, salgsvolum, og annonsedata. Rapporten leveres i PDF-format og som MS Excel-filer.

Abonnenter får også tilgang til utvidede datasett i MS Excel-format med historiske data tilbake til januar 2003.

Publisering av boligprisstatistikken skjer den tredje virkedagen hver måned kl. 11.00.

Om regionsrapporter

Regionsrapportene er et samarbeid mellom eiendomsmeglingsbransjen, Finn.no og Eiendomsverdi AS, og utarbeides og utgis av Eiendom Norge.

Abonnenter får tilgang til utvidede rapporter og data for boligmarkedet i alle regionene og underområder i Norge. Rapportene leveres i PDF-format og som MS Excel-filer.

Publisering av «Regionstatistikker» skjer hvert kvartal.

Om fritidsboligprisstatistikken

Fritidsboligprisstatistikken er et samarbeid mellom eiendomsmeglingsbransjen, Eiendomsverdi og Finn.no, og utarbeides og utgis av Eiendom Norge.

Abonnementer får tilgang til den fullstendige versjonen av den publiserte rapporten for fritidsboligstatistikken. Rapporten leveres to ganger i året, henholdsvis for fjellhyttemarkedet og sjøhyttemarkedet.

Abonnenter får også tilgang til utvidede data i MS Excel-format, samt arkiv med eldre rapporter.

Publisering av «Fritidsboligprisstatistikken» skjer to ganger per år, henholdsvis i februar og juni. Dato og tidspunkt vil variere.

Om uteleieboligprisstatistikken

Utleieboligpristatistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Som abonnement får man tilgang tilgang til utvidede datasett i MS Excel-format med historiske data tilbake til 2012.

Publisering av «Utleieboligprisstatistikken» skjer hvert kvartal.

Pris og betaling

Priser for abonnementet fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste for tjenesten, som er publisert på eiendomnorge.no.

Abonnementet er løpende og faktureres forskuddsvis per kvartal.

Prisene blir justert for KPI  1. januar hvert år.

Oppsigelse skjer pr. epost til statistikk@eiendomnorge.no, og gjelder fra og med neste kvartal.

Tilgang til tjenesten

Tilgang til data fås ved innlogging på eiendomnorge.no.

Opphavsrett og rett til viderebruk mv.

Alle rettigheter til datamateriale, de enkelte rapporter, statistikker, grafer, diagrammer, figurer, illustrasjoner mv. tilhører Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS, jfr. Åndsverkslovens §§ 1 flg., samt § 43 (vern av databaser).

Kommersiell bruk eller all annen viderebruk, viderepublisering, sammenstilling og videreutnytting av det aktuelle materialet forutsetter skriftlig samtykke fra Eiendom Norge og/eller Eiendomsverdi AS.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av rapporten ved angivelse av Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi AS som kilde.