Eiendom Norges boligprisstatistikk er Norges ledende boligprisstatistikk.

Statistikken brukes av private og offentlige markomiljøer i Norge og internasjonalt, profesjonelle eiendomsaktører, forbrukere og media.

  • Forbrukerne bruker statistikken til å beslutte om de skal kjøpe, hvor de skal kjøpe – og om de skal kjøpe eller selge først.
  • Finansnæringen bruker blant annet statistikken i kredittpraksis og markoanalyser.
  • Eiendomsutviklere og eiendomsbestittere bruker statistikken til å prise nyboligprosjekter, beregne tomteverdier og verdsette eksisterende eiendomsmasse. 

Statstikkens sentrale posisjon skyldes blant annet den statistiske metoden, datakvaliteten og publiseringshyppigheten kun tre dager etter månedsavslutning.

Etter en omlegging av metoden i 2018 er indeksen nå konstruert for å fange opp skift i markedet raskt.

SSBs prisindeks for brukte boliger, som utkommer hvert kvartal, er basert på Eiendom Norges transaksjonsdata etter vedtak om opplysningsplikt til SSB.

Abonnement eller enkeltkjøp

Vi selger både ulike abonnmentet til våre onlinetjenester og enkeltrapporter med datasett.

Som abonnement for får du/dere tilgang til alle våre datasett, rapporter og indikatorer fra bruktboligmarkedet med historikk tilbake til 2003.

Du får også tilgang til et dashbord med flere funksjoner for å fremstille dataene og indeksene våre.

  • Den månedlig boligprisstatistikken inneholder 17  indekser over by-områder i Norge som er oppaggreert i 15 fylker og indeksen for Norge som helhet.
  • Den kvartalsmessige boligprisstatistikken innholder statistikk fra fire regioner og 15 fylker i Norge. Disse som viser boligprisutviklingen i til sammen 115 underområder med hver sin indeks, deriblant mange norske kommuner og bydeler i de store byene.  

Enkeltutrekk og API

Det er også mulig å kjøpe egne spesiallaget uttrekk fra Eiendom Norges data. Ta kontakt for pris.

Boligprisstatistikken per måned og kvartal er også tilgjengelig på API. Ta kontakt for pris.

Studenter som trenger våre ta data til oppgaveskrivning og lignende kan sende oss en epost for tilgang på datasett.

Nedenfor ser du hvordan ulike data vises i dashboardet.

Prisutvikling graf

Volum solgte - Bergen

Eiendom Norge månedsrapporter