Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 6,4 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 643 491 kroner ved utgangen av juni.

- Boligprisene sank med 1,2 prosent i juni 2023. Det er vanlig boligprisene faller i juni, men en sesongjustert utvikling på minus 0,5 prosent indikerer en svak trend, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Vi venter at den sterke oppgangen i rentene vil få effekt på boligprisene fremover. Mye av den sterke oppgangen i boligprisene i første halvår vil trolig korrigeres i andre halvår, sier han.

- Til tross for en svak utvikling i boligprisene selges det mange boliger i alle områder i Norge og det er både i juni og så langt i år solgt flere boliger enn på samme tid i 2022. Det vitner om et sunt og velfungerende boligmarked, sier Lauridsen.

Vekst i salg og lagt ut

I juni ble det solgt 11.183 boliger i Norge, noe som er 2,8 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 50.774 boliger i Norge, noe som er 2,2 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I juni ble det lagt ut 12.819 boliger for salg i Norge, noe som er 13,5 prosent flere enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 56.784 boliger i Norge, noe som er 5,2 prosent flere enn i samme periode i 2022.

- Utbudet av boliger har økt gjennom juni og det er nå bedre balanse i bruktboligmarkedet enn hva vi har hatt tidligere i 2023. Antall usolgte per dag har vokst gjennom juni som normalt, men var for eksempel høyere på samme tid i 2019, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 30 dager å selge en bolig i juni ned fra 35 dager i mai. Kortest salgstid hadde Oslo med 19 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 57 dager.

Jo høyere rente, jo mindre behov for utlånsregulering

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Hamar m/Stange hvor prisene var uendret.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Follo med en sesongkorrigert nedgang på 2,3 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 11 og 10,3 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 3,1 prosent.

- Selv om det har vært overraskende sterk vekst i boligprisene så langt i år og da spesielt i Kristiansand og Stavanger, venter vi svak utvikling i boligprisene fremover. De økte rentene virker med en stor treghet i økonomien og med ytterligere renteøkning nå i juni og flere til høsten vil boligprisutviklingen bli svakere, sier Lauridsen.

- Styringsrenten er nå den høyeste siden høsten 2008. Særskilt kredittregulering ble innført i 2010 med Finanstilsynets retningslinjer for egenkapital ved boliglån som svar på lave renter, og gjort betydelig strengere fra 2017.

- Kredittregulering i kombinasjon med høy rente er et eksperiment man aldri tidligere har prøvd, og vi ser allerede at rentesjokket drar boligbyggingen til bunns til tross for stort behov for flere boliger, noe den sterke veksten i leieprisene viser.

- Finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) må oppheve utlånsreguleringen nå, da normaliseringen av prisen på penger, renten, i seg selv er nok for å ha kontroll på gjeldsveksten. Nå gjør utlånsregulering først og fremst skade, avslutter Lauridsen.

Se Boligbobla TV med pressekonferansen fra kl. 10.30 til 11.30 her.

Pressekonferansen begynner kl. 11.00. Før og etter pressekonferansen har sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard aktuelle gjester fra boligmarkedet i studio som kommenterer markedsutviklingen.

Gjester i dag er administrerende direktør Christoffer Askjer i Sem og Johnsen Eiendomsmegling og salg- og markedsdirektør Geir Skogheim i Utleiemegleren.

Eiendom Norges regionsrapporter for K2 2023 er i dag publisert på eiendomnorge.no

Eiendom Norge utleieboligprisstatistikk K2 2023 publiseres 11. august 2023.

Sykepleierindeksen H1 2023 publiseres i samarbeid med Eiendomsverdi AS på Arendalsuka 15 august.

Se pressekonferansen LIVE her fra kl. 1100.