en English Eiendomsmeglerskolen
en English

Meny

Eiendom Norge støtter videreføringen og justeringen av boliglånsforskriften

- Sett i lys av utviklingen i boligmarkedet så langt i 2018 er det klokt av finansminister Siv Jensen (Frp) å videreføre dagens boliglånsforskrift, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Les mer

Våre hovedsaker

Den norske boligmodellen

Vi jobber for at den norske boligmodellen opprettholdes.

Les mer

Tryggere bolighandel

Vi ønsker en tryggest mulig bolighandel.

Les mer

Boligbeskatning

Vi mener endringer i beskatningen av eiendom ikke må underminere den norske boligmodellen.

Les mer

Statlig tomtepolitikk

Vi mener staten bør utforme retningslinjer for bruk av statlige tomter på en mest mulig hensiktsmessig måte for bo- og arbeidsmarkedsregionene.

Les mer
Se flere av våre hovedsaker

Boligprisstatistikken

Last ned siste rapport

Boligprisstatistikken for: Mai 2018

Last ned PDF
Se flere måneder