en English Eiendomsmeglerskolen
en English

Meny

Nytt senter for boligmarkedsforskning

- Vi bidrar med data og kompetanse, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Les mer

Finanskrisen på norsk

Den 24. oktober er det ti år siden det historiske vedtaket i Stortinget om byttelånsordningen. […]

Les mer

Våre hovedsaker

Den norske boligmodellen

Vi jobber for at den norske boligmodellen opprettholdes.

Les mer

Tryggere bolighandel

Vi ønsker en tryggest mulig bolighandel.

Les mer

Boligbeskatning

Vi mener endringer i beskatningen av eiendom ikke må underminere den norske boligmodellen.

Les mer

Statlig tomtepolitikk

Vi mener staten bør utforme retningslinjer for bruk av statlige tomter på en mest mulig hensiktsmessig måte for bo- og arbeidsmarkedsregionene.

Les mer
Se flere av våre hovedsaker

Boligprisstatistikken

Last ned siste rapport

Boligprisstatistikken for: Oktober 2018

Last ned PDF
Se flere måneder