Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

Næring, prosjekt og utleie er vanskeligere å måle, men vi antar tett opp til hundre prosent dekning blant våre medlemmer innen prosjekt og utleie. De siste årene har også flere av de store næringsmeglingsforetakene blitt medlemmer av Eiendom Norge.

Trygge boligtransaksjoner

Eiendomsmeglingsbransjen har en viktig rolle i norsk økonomi og for norske boligeiere. Våre medlemmer sørger at norske forbrukere får kjøpt og solgt eiendommer på en sikker måte etter gjeldende lover og forskrifter.

I bruktboligmarkedet omsettes storparten av eiendommene gjennom eiendomsmegler. Ved salg av nybygg, næringseiendom og fritidsboliger benyttes ofte eiendomsmegler i forbindelse med transaksjonene. I utleiemarkedet øker andelen som benytter eiendomsmegler.

Over 5000 ansatte

Våre medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5221 ansatte.

Dette inkluderer meglere, advokater, ledelse og administrativt ansatte som oppgjørspersonell og medhjelpere. Kjønnsfordelingen er i bransjen er cirka 60 prosent menn og 40 prosent kvinner.

Utviklingen de senere årene har vært at de store bankene har kjøpt seg opp i bransjen, og nesten 70 prosent av alle eiendomsmeglingsforetak med bevilgning er eid av en bank.

Norges ledende boligorganisasjon

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Vi har som mål å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001 under navnet Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Foreningen skiftet navn til Eiendom Norge 8. april 2014.

Samarbeid

Eiendom Norge drifter sammen med Forbrukerrådet og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingstjenester.

Eiendom Norge eier og driver Eiendomsmeglerskolen AS – bransjens digitale etterutdanningsportal for eiendomsmeglere.

Eiendom Norge driver sammen med Norges Eiendomsmeglerforbund, Tryg Forsikring og Howden Forsikringsfondet som tilbyr forsikringer til eiendomsmeglingsforetak.