Fredag 5 desember 2014 ble det klart at avtalen Eiendom Norge inngikk med takstbransjen i mai 2013 om innføring av obligatoriske tilstandsrapporter ved boligsalg, er ugyldig.

– Det er flere årsaker til at avtalen er ugyldig. Det første er Finanstilsynets presisering om at en obligatorisk ordning vil være i strid med god meglerskikk, slik det er definert i Lov om eiendomsmegling. Det andre er at en gjennomføring av avtalen høyst sannsynlig er i strid med norsk konkurranselovgivning.

– Vi kan ikke som bransjeorganisasjon gjennomføre en avtale som vil gjøre oss til lovbryter. Når det er sagt så støtter vi fullt ut økt bruk av tilstandsrapporter og vil gjøre vårt for at denne reformen blir vellykket. I følge tall fra Protector Forsikring benyttes tilstandsrapport ved 70 % av eneboligsalg i Norge allerede, så tilstandsrapporter ved bolig er kommet for å bli, sier administrende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Et lovgiveransvar
– Vi håper og tror at tilstandsrapporter vil bidra til å dempe konfliktnivået ved boligsalg i Norge. I dag ender 1 av 5 boligsalg med en eller annen for konflikt i følge tall fra forsikringsbransjen. Det er alt for høyt og et samfunnsproblem. Imidlertid kan ikke vi som bransje vedta norske lover og regler.

– Regulering av taksering av eiendom er et lovgiveransvar jfr Takstlovutvalget som ble lagt i skuffen av den rødgrønne regjeringen i 2009. I dag ser vi imidlertid at problemstillingen er større og det kreves en omfattende gjennomgang av hele transaksjonslovverket. Vi vil jobbe hardt i tiden fremover for å få Stortinget og regjeringen til å bli bevisst sitt ansvar med dette viktige lovarbeidet, sier Dreyer.

Les vårt intervju med postdoktor Harald Andersen Benestad om Avhendingsloven her.

Eiendom Norge har gjennom året kurset kvalitetssjefene i bransjen om de nye rapportene som kommer, nå rulles det i tillegg ut et to poengs etterutdanningskurs kostnadsfritt tilgjengelig for alle norske eiendomsmeglere om tilstandsrapporter.

I tillegg vil alle eiendomsmeglere fra 2015 i forbindelse med alle boligsalg bidra til at tilstandsrapport blir tilbudt som produkt, samt at eiendomsmeglerne på hvert enkelt objekt skal vurdere om de skal anbefale bruk av tilstandsrapport.

– I sum er dette kraftige virkemidler som vil bidra stort til at bruken av tilstandsrapporter vil øke, sier Dreyer.

Les vårt politiske program om behovet for en boligomsetningslov her.

Tilstand for tilstandsrapport
I mange deler av landet er tilstandsrapporter allerede et innarbeidet produkt ved boligsalg. Det er først og fremst i det store markedet i Oslo og Akershus at tilstandsrapporter ikke er skikkelig etablert ennå.

I Trondheim har eksempelvis boligsalgsrapport vært standard ved boligsalg i over 20 år.

Fagdirektør i Eiendomsmegler1 i Midt-Norge Børre Voll forteller:

– Jeg solgte den første boligen i Norge via megler med en tilstandsrapport tilbake i 1992. Boligtest kalte vi det den gang. Produktet ble fort etterspurt på visninger og en standard, fordi det bidro til økt trygghet for kjøper og en riktig  pris. Markedet responderte positivt på en best mulig teknisk beskrivelse eiendoms tilstand, sier Voll. Ingen kan vel mene at det er galt at en kjøper får riktigere forventninger til det han kjøper?

– Resultat er at mer eller mindre alle boliger vi selger i dag i Trondheim og omegn selges med tilstandsrapport, og for leiligheter finnes det en forenklet våtromsversjon. Jeg er svært positiv til tilstandsrapporter ved boligsalg, men det er viktig at prisen riktig og det ikke blir for dyrt slik at det blir valgt av flest mulige.

– Prisnivået for boligsalgsrapporten basert på NS 3600 bør derfor ligge rundt 10 000 kroner , ellers ville jeg ha valgt dagens rapportform, som har vist seg tilfredsstillende nok i kvalitet og er etterspurt, sier Voll. Det er vel viktigere at hele Norge benytter en god tilstandsrapport fra en kompetent  takstmann, enn hva slags type rapport.

Fagdirektør Børre Voll. Foto: Eiendomsmegler 1 Midt-Norge

Fagdirektør Børre Voll. Foto: Eiendomsmegler 1 Midt-Norge