En ny rapport fra Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP) står det at det forventes en samfunnsmessig gevinst på 18,8 milliarder kroner over ti år som et resultat av digital samhandling ved bolighandel.

I bolighandelen er det mye informasjon som må utveksles mellom bank, eiendomsmegler og Kartverket. Dette har tradisjonelt blitt utvekslet via telefon, epost og post.

- Helt fra starten har vi vært overbevist over at resultatene ville komme raskt. Å effektivisere boligkjøpsprosessen, særlig i form av digital samhandling mellom bank og eiendomsmegler, er et behov man har hatt lenge, sier Nordskog-Inger.

- Det er jo åpenbart at tidsbesparelsen for eiendomsmegler, forbruker, bank og Kartverket utgjør en så stor mengde at beløpet blir stort, sier hun.

Grønn og bærekraftig bolighandel

Nordskog-Inger var sammen med Bank- og finansnæringens infrastrukturselskap (BITS) en av initiativtakerne til å digital samhandling i bolighandelen.

Samarbeidet har også en betydelig miljøvennlig gevinst.

- Nesten all informasjon som måtte sendes, ble sendt i papirform via post. Nå er det meste av dette blitt digitalt som sparer samfunnet for utallige sider papir og målet er å gjøre informasjonsutvekslingen hel-digital, sier Nordskog-Inger.

Ved å digitalisere bolighandelen reduseres papirbruken og man unngår utslipp av drivstoff som trengs for å frakte papir mellom aktørene.

Det anslås at en hel-digital bolighandel vil spare miljøet for 120 tonn papir på ti år, som er med på å understøtte FNs bærekraftmål.

- At bransjen gjør det den kan for å bidra er selvsagt, men i starten kunne vi ikke forestille oss den enorme miljøeffekten det ville ha, sier hun.

Tillitsvekkende tiltak

Å ha gode digitale løsninger på plass viste seg også å være nyttig da nærkontakt ble en luksusvare.

- Under pandemien skal mer og mer være digitalt. Samarbeidet på tvers av bransjene sørget for at vi hadde solide løsninger på plass da de var nødvendige, sier Nordskog-Inger.

- Vi opplever at dette har hjulpet på tillitten til bransjen, i tillegg til at forbrukeren sparer enormt med både tid og penger på digitale løsninger, sier hun.

- En klassisk win-win-win, hvor både det offentlige, det private og forbrukeren opplever godene av et effektivt samarbeid på tvers av bransjen, avslutter Nordskog-Inger.

Om digital eiendomshandel:

  • 2016 - BITS og Eiendom Norge tar intiativet til digital samhandling mellom bank og eiendomsmegler.
  • 2017 - Elektronisk tinglysing åpnes av Kartverket og kommmunal- og moderniseingsminister Jan Tore Sanner (H).
  • 2019 - Regjeringen åpner for bruk av Altinn i bolighandelen.
  • 2021 - E-tinglysing blir mer og mer vanlig i bolighandelen. 1. januar 2020 ble 1 prosent av dokumentene i bolighandelen tinglyst digital. I november 2021 ligger tallet på 44 prosent.