- Svært positivt både for vår bransje og for forbrukeren, sier Eiendom Norge-direktør Christian V. Dreyer.

Kartverket og Altinn har etablert en løsning for alle involverte i en digital eiendomshandel som gjør at eiendomsmeglere og banker vil utveksle all dokumentasjon knyttet til en bolighandel elektronisk.

Mandag 18. mars var Eiendom Norge, Finans Norge på plass på et meglerkontor på Skøyen markere gjennombruddet. Gjestene var digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

– Det betyr blant annet at boligkjøper og selger ikke trenger å møte opp på kontraktsmøte. Selger får raskere oppgjør og kjøper slipper mellomfinansiering. Tinglysing, som før tok flere dager, vil gjennomføres på noen få sekunder.

– Dette er digitalisering og forenkling på sitt beste, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

Slipper å møte fysisk

Lånesøknad, finansieringsbevis, kjøpekontrakt, skjøte- og pantedokumenter som før har foregått via innsendelse av fysiske dokumenter blir nå digitalisert.

For en forbruker som både låner til bolig, kjøper bolig og får både lånet og eiendom tinglyst vil tidsbruken bli markant mindre.

– En slik tjeneste har vært etterspurt fra de profesjonelle partene i eiendomsmarkedet. Det er fint å se hvordan Kartverket, Altinn og de private har jobbet sammen for å få realisert en heldigital, raskere og tryggere bolighandel, sier Mæland.

For første gang vil boligkjøperen slippe å møte fysisk enten hos megler eller bank, men alt kan ordnes elektronisk gjennom Altinns formidlingstjeneste.

Løsningen er laget i et privat-offentlig samarbeid med Eiendom Norge, Finans Norge, Bits og flere større markedsaktører.

Regjeringen anslår at det endringen vil tilsvare 2,8 mrd NOK over en tiårsperiode i det private markedet.

– Det er en tidstyv som nå blir fjernet både for meglerbransjen, bankene og for kjøper og selger. Et boligkjøp vil nå bli enda mer lettvint. Dette er et etterlengtet skritt for alle involverte, sier Dreyer.

Høy sikkerhet

Systemet skal tilrettelegge for kommunikasjon og kobling av flere dokumenter i en eiendomshandel i forkant av tinglysing. Formidlingstjenesten vil kunne brukes av alle meglerhus og banker uavhengig av fagsystemleverandør. Dette bidrar til utvikling av systemer som eksterne leverandører kan konkurrere om å levere på toppen av den digitale infrastrukturen.

Tjenesten er både sikret, slik at man kan utveksle taushetsbelagt informasjon med visshet om dette ikke vil komme på avveie, i tillegg til å følge den nye personvernlovgivngen(GDPR) som kom i 2018. Tjenesten vil også fungere som nøytral kommunikasjonkanal via megler og bank.

Dette har vært et arbeid som har pågått lenge. Eiendom Norge har tatt initiativ til en arbeidsgruppe med involverte parter hvor man har jobbet frem til en løsning. Dette er et godt eksempel på digitalt privat-offentlig samarbeid.

– Det er gledelig at vi endelig er i mål og at vi kan begynne å bruke tjenesten, sier Dreyer.

Saken ble først omtalt hos E24.

Fra venstre: Jan Digranes, direktør i Finans Norge, Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, digitaliseringsminister Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, Foto: Synne Storvik, Kartverket.Fra venstre: Jan Digranes, direktør i Finans Norge, Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, digitaliseringsminister Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, Foto: Synne Storvik, Kartverket.

Digital samhandling ved eiendomshandel from Altinn on Vimeo.