Boligprisene er nå 3,1 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene utviklet seg i august svakere enn normalt, og denne trenden er gjennomgående for hele landet. Til tross for dette er det solgt mange boliger i løpet av måneden, noe som vitner om et marked i balanse. I lys av den rekordsterke veksten i boligprisene i store deler av Norge i 2016 er det naturlig med en korreksjon som den vi har vært vitne til de siste månedene. Den historiske erfaringen er at boligprisene svinger og til dels også sterkt i perioder, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Stor aktivitet

I august ble det solgt 8.631 boliger, noe som er 0,8 prosent færre enn i tilsvarende måned i fjor.

Hittil i 2017 er det solgt 59.051 boliger, noe som er 0,2 prosent færre enn i 2016.

– Salgsvolumet både i august og så langt i 2017 er på nivå med 2016. Unntaket er i Oslo og Bergen hvor det er solgt 9,0 og 6,5 prosent færre boliger i august sammenlignet med 2016. For Oslos del må dette sees i sammenheng med juli-måned, da det ble solgt betraktelig flere boliger enn i juli 2016, sier Dreyer.

I august ble det lagt ut 11.657 boliger til salgs i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Så langt i år er det lagt ut 69.334 boliger for salg i Norge, noe som er 8,7 prosent flere enn i 2016 og 1,7 prosent flere enn i 2015.

– Det har som normalt for måneden blitt lagt ut mange boliger for salg, og utbudet av boliger har økt kraftig i løpet av august over hele landet. Selv om det er blitt solgt mange boliger i august, venter vi at tilbudssiden vil være stor også i månedene som kommer, sier Dreyer.

Svakere prisutvikling

Det tok i gjennomsnitt 39 dager å selge en bolig i august 2017, noe som er to dager mer enn i august 2016. Raskest salgstid hadde Drammen med 15 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 57 dager.

Det sterkeste prisutviklingen i august hadde Drammen med en oppgang på 1,0 prosent. Svakest prisutvikling hadde Kristiansand og Sandnes med nedgang på 0,6 prosent.

12 måneders veksten har svekket seg vesentlig. Sterkest 12 måneders vekst har Moss med en oppgang på 8,9 prosent. Svakest utvikling har Haugesund med en nedgang på 3,2 prosent.

– Veksten i boligprisene de siste 12 månedene har svekket seg over hele landet fra de høye og enkelte steder rekordhøye nivåene vi hadde ved inngangen til 2017. 2016 var preget av store forskjeller i prisutviklingen mellom de ulike regionene, og selv om det fortsatt er forskjeller så er den svakere prisutviklingen tydelig i alle deler av landet, sier Dreyer.

– Den nye boliglånsforskriften som trådde i kraft fra 1. januar 2017 har fått effekt på boligprisene og det meldes om at særlig begrensningen om å ikke låne mer enn fem ganger inntekt rammer mange husholdninger og særlig førstegangskjøpere. Det var etter fjorårets sterke vekst i boligprisene og dermed husholdningens gjeld, nødvendig med regulatoriske grep. Men det er viktig at myndighetene følger utviklingen i boligmarkedet tett, og at den midlertidige forskriften ikke blir praktisert for rigid. Dette spesielt med tanke på unges mulighet til å ta del i velferdsgode nummer en i det norske samfunnet, nemlig egen bolig. Et stabilt boligmarked er avhengig et fleksibelt kredittmarked, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål:
Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.