Korrigert for sesongvariasjoner var boligprisene i desember 1,0 prosent høyere enn i forrige måned. Boligprisene er nå 8,1 prosent høyere enn for ett år siden.

– En boligprisoppgang på 0,3 prosent er sterkt til desember å være, noe som bekrefter trenden vi har sett gjennom hele 2014. Vi har lagt bak oss et år med en samlet vekst på 8,1 prosent, noe få mente var mulig ved fjorårets inngang, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Gjennomsnittlig boligpris i 2014 ble dermed 2,1 prosent høyere enn i 2013. Eiendom Norge reviderte i juni sine prognoser for 2014 til en oppgang på 2 prosent.

– Etter at vi undervurderte styrken i markedets normalisering ved fjorårets inngang, traff vi godt med vår reviderte prognose, sier Dreyer.
Det ble solgt 3 172 boliger i desember, noe som er 12 prosent flere enn i desember 2013. I hele 2014 ble det dermed solgt 85 666 bruktboliger, noe som er 4,7 prosent flere enn i 2013.

Det tok i gjennomsnitt 48 dager å selge en bolig i Norge i desember. I desember 2013 var tilsvarende tall 49.

Ved utgangen av desember var det 9 208 boliger til salgs på Finn.no, mot 10 725 boliger i desember 2013. Dette er en nedgang på 14,1 prosent.

– Det har vært normal aktivitet i både antall salg og salgstid i boligmarkedet i desember. Det lave antall boliger til salgs ga en sterk prisvekst sammenlignet med tilsvarende måned i tidligere år. Det er høy etterspørselen etter boliger, noe som illustreres ved at det aldri har blitt solgt så mange bruktboliger som i 2014. På grunn av det lave antall boliger til salgs ved inngangen til 2015, venter vi et fortsatt aktivt marked med prisoppgang i første kvartal, sier Dreyer.

Det er fortsatt store regionale forskjeller, selv om alle de store byene med unntak av Stavanger har opplevd prisvekst i desember.

Boligprisene i Stavanger utviklet seg flatt i desember, mens det var sterkest utvikling i Oslo og Tromsø med prisvekst på henholdsvis 0,3 og 0,4 prosent. Alle regioner har nå positiv 12 måneders vekst, Stavanger har svakest utvikling med 2,4 prosent, mens Tromsø skiller seg kraftig ut med en 12 måneders vekst på hele 16,6 prosent.

– Prismessig utvikler alle regionene i landet seg sterkt i desember. Men store forskjeller på tilbudssiden vil nok også i 2015 gi betydelige geografiske forskjeller i prisutviklingen, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.
Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer              Leif J. Laugen
Administrerende direktør                      Styreleder
Mobil 907 24 999                                    Mobil 992 40 690

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål:
Erik Lundesgaard
Kommunikasjonssjef
Mobil 95 88 19 87

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.