Fra Eiendom Norge, BITS og Finans Norge: Digital samhandling ved eiendomshandel.