Korrigert for sesongvariasjoner er prisene uendret sammenlignet med mars måned.

Boligprisene er 10,7 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Boligmarkedet i 2017 har startet vesentlig mer forsiktig enn på mange år. Utviklingen i april bekrefter den moderate trenden, og vi ser tegn til utflating i prisene over store deler av landet. Vi forventer at den moderate utviklingen vil fortsette også i månedene som kommer, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

På grunn av at påsken i år i sin helhet var i april ble det solgt vesentlig færre boliger sammenlignet med april 2016.  Hittil i 2017 er det solgt 26.824 boliger, noe som er en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.

-Det har vært god aktivitet i boligmarkedet hittil i år selv om det samlet sett er en marginal nedgang i salget sammenlignet med i fjor, men det er fortsatt store regionale forskjeller. Mens det i Stavanger ble solgt hele 27,7 prosent flere boliger enn i 2016, var det i Oslo en nedgang på 10,9 prosent, sier Dreyer.

Så langt i år er det lagt ut 31.090 boliger for salg i Norge. Det er en oppgang på 1,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Størst økning har det vært i Stavanger der det er lagt ut 17,7 prosent flere boliger i markedet enn i 2016.

-Antall boliger til salgs har økt sammenliknet med i fjor, og spesielt i Oslo ser vi at tilbudssiden har økt markant til et nivå vi må tilbake til 2014-2015 for å finne. Årsakene er at det er lagt ut flere boliger for salg, flere boliger blir liggende i markedet etter første visningsrunde og at det nå bygges vesentlig flere nye boliger enn på mange år. Dessuten er etterspørselen noe redusert gjennom lavere befolkningsvekst og innstramminger i kredittilgangen for husholdningene, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 33 dager å selge en bolig i april 2017, mot 36 dager i april 2016. Av byene var det lavest salgstid i Oslo med 14 dager og lengst salgstid i Sandnes med 74 dager.

Den sterkeste prisutviklingen i april hadde Akershus, der prisene økte med 1 prosent eller mer i alle områdene. Svakest prisutvikling hadde Ålesund med en nedgang på 0,5 prosent.

Store deler av Østlandet har fremdeles en meget sterk 12 måneders vekst. Oslo har den høyeste 12 måneders veksten på 20,7 prosent, den svakeste hadde Sandnes med en nedgang på 1,3 prosent.

-Vi har fått et tydelig trendskift i boligmarkedet i Oslo med svakere prisutvikling og færre salg. Det samme ser vi ikke så langt i Akershus, men vi forventer at også kommunene rundt Oslo vil oppleve en mer dempet prisvekst de neste månedene, sier Dreyer.

-De store forskjellene i prisutviklingen som preget markedet i 2016 er ikke like tydelig så langt i år. Vi ser en tilnærmet lik prisutvikling i byer som Trondheim, Bergen og Stavanger, og vi forventer mindre forskjeller i boligmarkedet enn det vi så gjennom hele 2016, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Terje Halvorsen, styreleder, mobil 928 89 360

For praktiske spørsmål:

Peder Tollersrud, kommunikasjonsrådgiver, mobil 971 94 392

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.