I dag presenterer Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn Eiendom tall for hyttemarkedet for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter så langt i 2020.

Stor vekst i antall omsetninger

Tallene bekrefter i stor grad bildet som er kommet frem i mediene de siste månedene om rekordstor aktivitet.

Så langt i år har det blitt omsatt 6 276 fritidsboliger, noe som er hele 36,6 prosent flere enn i tilsvarende periode i fjor.

- Denne veksten kommer på toppen av at vi de siste tre årene har hatt stabilt stor bruktomsetning i hyttemarkedet. I tillegg har det årlig blitt bygget rekordmange nye hytter, spesielt på fjellet, sier Lauridsen.

- Omsetningsveksten må sees i sammenheng både med null-renten og endrede reisevaner på grunn av pandemien. Mange har trolig både fremskyndet hyttekjøp og endret forbruksmønster. Penger som tidligere ble brukt på utenlandsreiser brukes nå på hytte, sier han.

Fjellkommunene opplever flest omsetninger, hvor det har blitt omsatt 3 034 fritidsboliger, en oppgang på 39,8 prosent. Det har blitt omsatt 1 130 fritidsboliger i innlandet, en økning på 32,3 prosent, mens det er blitt omsatt 2 208 fritidsboliger ved sjøen, noe som er en økning på 33,6 prosent.

Prisene øker

Gjennomsnittsprisen på fritidsboliger så langt i 2020 har vært kr 2 482 969, noe som er en stigning på 6,1 prosent fra 2019.

Mesteparten av prisveksten er kommet fra april til august, og snittprisen er i august er 16,6 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

- Korona er blitt et markant skift for prisutviklingen for fritidsboliger. Utviklingen har vært moderat positiv de siste årene, men nå og særlig gjennom sommeren har prisene løftet seg. Oppgangen er drevet av prisene for sjøhytter som er historisk høy, sier Lauridsen.

Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 154 635, det er en prisstigning på 13,2 prosent fra 2019

Fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 2 495 843, det er en prisstigning på 1,0 prosent fra 2019

Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1 360 328, det er en prisstigning på 1,7 prosent fra 2019

Økt salg av dyrere hytter

Det har blitt omsatt 508 hytter over kr 5 000 000, en økning hele på 66,5 prosent.

- Den økte antall omsetninger av hytter over fem millioner er betydelig, og det stemmer godt med tilbakemeldingene fra våre medlemmer etter hytteforbudet ble opphevet. Mange husholdninger har åpenbart rom for å anskaffe seg kostbare fritidseiendommer, sier Lauridsen.

Kystkommunene Færder (7 818 889), Lillesand (7 333 214) og Sandefjord (5 362 632) var kommunene med de høyeste fritidsboligprisene. Høyest av fjellkommunene var Øyer (4 598 774).

I gjennomsnitt tok det 75 dager å selge en fritidsbolig, men den typiske formidlingstiden var på 22 dager.

I gjennomsnitt ble fritidsboligene solgt på prisantydning.

Ytterligere informasjon:

Finn lokal pressekontakt her.

Om statistikken

Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi AS, og fra og med januar 2014 benyttes Eiendomsverdis datakilder også for perioden før Eiendomsverdi overtok beregningsansvaret.

Fjellhytter er hytter i det som er karakterisert som fjellkommuner av Østlandsforskning. Sjøhytter er de som ligger mindre enn 2000 meter fra kysten og mindre enn 300 meter over havet, mens innlandshytter ligger mer enn 2000 meter fra kysten, men samtidig ikke er i en fjellkommune.