Eiendom Norge har i dag sendt svar på Kommunal- og moderniseringsdepartementet høring om midlertid forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv i eierseksjonssameier, borettslag mv. 

- Eiendom Norge støtter forslaget i forskriften om at generalforsamlinger og årsmøter ikke behøver å gjennomføres fysisk, men kan gjennomføres elektronisk eller på annen egnet måte. Vi støtter også forslaget om unntak fra lovens krav om at elektronisk kommunikasjon er betinget av samtykke, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Fraråder utvidet frist

Enkelte aktører har anmodet departementet om at det gis utvidet frist til å gjennomføre generalforsamlingen og årsmøter.

- Dette er en løsning vi sterkt vil fraråde, da det vil innebære at regnskap ikke vil bli avlagt innenfor fristen i regnskapsloven, sier Lauridsen.

- Dette kan skape problemer for borettslagene og sameiene med låneopptak, samt skape en uklar situasjon ved omsetninger av boliger i borettslag og sameier. Uten et vedtatt regnskap vil borettslaget eller sameiets økonomiske situasjon være uklar og vanskelig å dokumentere samtidig som det kan pågå ulike aktiviteter som vedlikehold som påvirker økonomien, utdyper han. 

Eiendom Norge anmoder videre om å sørge for en varlig lovfesting av adgangen til å kommunisere elektronisk og gjennomføre generalforsamling og årsmøte i et annet format enn det fysiske. Dette bør kunne gjennomføres fort.  

Fortgang i digitalisering

- Regjeringen må benytte korona-utbruddet til å få fortgang i arbeidet med digitaliseringen av offentlige tjenester og prosesser, sier Lauridsen.

Ett eksempel er kommunal eiendomsinformasjon og plan- og byggesaksprosesser der manuelle og også ofte fysiske arkiver i kommunene fører til unødig tidkrevende og kostbare prosesser.  

I følge Byggenæringens Landsforbund er deler av bygg- og anleggsnæringen i ferd med å stoppe opp som følge av offentlige hindringer for å bekjempe korona epidemien. Det må forventes at det blir stor ledig kapasitet i kommunenes avdeling for behandling av plan- og byggesaker.

- I stedet for at kommunene permitterer alle de som blir til over, kan man sette i gang en digitaliseringsdugnad som vil være gunstig for brukerne og samfunnet og tillegg til at det holder flere folk i arbeid mens epidemien pågår, avslutter Lauridsen.