Eiendomsmeglingsforetak er storforbrukere av informasjon fra norske kommuner.

Etter Lov om eiendomsmegling har eiendomsmeglingsforetak en undersøkelses- og opplysningsplikt for en rekke forhold ved eiendommen som selges. Disse opplysningene må hentes inn i kommunenes planavdelinger.

Det er i dag stor variasjon i kvaliteten på kommunenes tjenester. Enkelte kommuner har utviklet gode digitale tjenester som leverer opplysninger raskt. Andre kommuner er digitale sinker og bruker manuelle tjenester, hvor det kan gå mange uker å hente ut opplysninger. Dette kommer i tillegg til at mange av arkivene er svært mangelfulle. Dette er ineffektivt, uforutsigbart, kostnadskrevende og innehar betydelig manuell risiko for feil. Det er spesielt uheldig da det ofte berører forbrukere som er i en kritisk situasjon, da de gjerne har kjøpt ny bolig og skal selge sin eksisterende.

Regjeringen og Direktoratet for Byggkvalitet i god gang med en digital løsning for plan- og byggesaker, ByggSøk, samt tilrettelegging for digital saksbehandling i tråd med Tek 17 som trår i kraft 1. juli 2017. Eiendom Norge vil følge utviklingen av dette.

Implementering av elektronisk tinglysing hos Statens Kartverk er av stor betydning for eiendomsmeglingsbransjen. Dagens ordning med manuell tinglysing er en stor tidstyv. Dette vil redusere bemanningsbehovet i både privat og offentlig sektor betydelig, noe som vil gi rimeligere tjenester til forbrukerne. I tillegg vil innføring av e-tinglysing gi store kvalitetsløft og gi større sikkerhet ved eiendomstransaksjoner. Elektronisk tinglysing vil også gi en betydelig miljøgevinst, da det vil redusere papirpost betraktelig.