13. september ble det klart at Norge de neste fire årene får et nytt stortingsflertall av Ap, Sp og SV.

Ap-leder Jonas Gahr Støre starter nå sonderingene om en regjering.

Trangere nåløye i boligmarkedet

Sykepleierindeksen Eiendom Norge utgir viser at det aldri har vært vanskeligere å bli boligeier i Norge enn i dag.

- Kombinasjonen av høye boligpriser og utlånsforskriften setter en grense for hvor rik man må være i Norge for å bli boligeier.

- De siste årene er nåløyet for å bli boligeier blitt stadig mindre. På det sentrale Østlandet kan en sykepleier med god lønn kjøpe kun 1 til 3 prosent av boligene omsatt i først halvår 2021, sier Lauridsen.

Egen bolig motvirker ulikhet

Det siste tiårene har økende økonomisk ulikhet fått stor oppmerksomhet internasjonalt.

- I Norge har det brede eierskapet til egen bolig gjort at vi har kommet bedre ut på ulikhet enn Sverige og Danmark hvor eierlinjen står mye svakere, sier Lauridsen.

- Men som sykepleierindeksen illustrerer er eierlinjen under press.

- Vi forventer at Jonas Gahr Støres regjering gjør som Arbeiderpartiet har lovet: Å gjennomgå hele virkemiddelapparatet for boligsektoren i en egen boligmelding til Stortinget, sier Lauridsen.

Boliglover må flyttes

I valgkampen har SV-leder Audun Lysbakken frontet behovet for en egen boligminister.

- Det er en svært god idé Jonas Gahr Støre må lytte til, sier Lauridsen.

- En ny regjering må flytte ansvaret for boligkontraktslover som bustadoppføringslova, avhendingsloven, tomtefesteloven og sameieloven fra justisministeren til boligministeren. Det er en lavthengende frukt, sier han.

- Erna Solbergs regjering har vist svakhetene ved denne organiseringen, da daværende statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i 2019 banket igjennom endringer av avhendingsloven uten utredning og til stor kontrovers i Stortinget, forteller Lauridsen.

- Skal vi skape et enda mer velfungerende boligmarked er det i boliglovene potensialet ligger, fordi det er mange tangeringspunkter mellom blant andre plan- og bygningsloven og disse lovene.

Bolig – en pilar i velferdssamfunnet

- Bolig er en av pilarene i det norske velferdssamfunnet ved siden av arbeid, helse og utdanning og krever helhetlig politisk styring. Boligmarkedet er også Norges viktigste marked etter arbeidsmarkedet, sier Lauridsen.

- Bolig skal være med løse ulikhetsfloken, klimakrisen og bidra til nullvekstmålet for persontrafikk. Dessuten: Høye boligpriser og lav boligbygging faktisk har negativ effekt på bnp og økonomisk vekst, fordi det gjør at arbeidergiverne ikke får tak i den arbeidskraften de trenger, sier han.

Det demografiske behovet tilsier at skal det bygges 300 000 bærekraftige boliger på 2020-tallet. Boligbygging krever derfor særskilt politisk og faglig oppmerksomhet for å kunne fungere best mulig.

- En samling av alle boliglover i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil sikre at det bygges opp sterke faglige miljøer for boliglovningen i Norge og politisk kraft for endringer, sier Lauridsen.

- Gi oss en boligminister, Jonas!