Boligprisene er nå 6,8 prosent høyere enn for ett år siden.

– Utviklingen i boligprisene i november vitner om et fortsatt sterkt boligmarked i Norge, og utviklingen er sterkere enn normalt for november å være. Boligprisene har i år steget mer enn vi ventet ved inngangen av året, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Det ble solgt 6 798 boliger i november, noe som er 8 prosent flere enn i november 2013. Så langt i år er det solgt 82 483 boliger, noe som er vel 4 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Ved utgangen av november var det 11 637 boliger til salgs på Finn.no, mot 14 345 boliger i november 2013. Dette er en nedgang på 19 prosent.

Det tok i gjennomsnitt 36 dager å selge en bolig i Norge i november. I november 2013 var tilsvarende tall 37.

– Det har vært stabil aktivitet i markedet i november, der både antall salg og salgstiden har ligget på nivåer som er normalt for november. Mer unormalt er det at vi går inn i desember med en lav tilbudsside, det vil sannsynligvis gi mer etterspørsel etter de boligene som ligger ute i markedet enn hva som er normalt for desember, sier Dreyer.

Boligmarkedet har store regionale forskjeller.

For første gang i år skiller Oslo seg ut i markedet. I november hadde Oslo klart sterkest prisutvikling med en boligprisvekst på 0,7 prosent.

Alle regioner i Norge har nå en positiv 12 månedersvekst. Tromsø har det sterkeste 12 månedersveksten på 15,6 prosent, mens Sandnes har den svakeste på 0,4 prosent.

– De som er på boligjakt i hovedstaden har vesentlig mindre å velge i enn de normalt har i november. Det blir da konkurranse om de boligene som ligger ute i markedet og prisene presses oppover, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer              Leif J. Laugen
Administrerende direktør                      Styreleder
Mobil 907 24 999                                    Mobil 992 40 690

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard
Kommunikasjonssjef
Mobil 95 88 19 87

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.