Stortingsrepresentant og boligpolitisk talskvinne Stine Renate Håheim (Ap) startet 2015 med å stille justisminister Anders Anudsen (Frp) to spørsmål med bakgrunn i Eiendom Norges avtale med takseringsbransjen om innføring av boligsalgsrapport fra 1. januar 2015.

Eiendom Norge erklærte som kjent avtalen ugyldig i desember, men støtter likevel opp om innføringen av takstproduktet.

Skriftlige spørsmål
Håheims spørsmål til statsråden var:

«Hvilke initiativ vil statsråden, som ansvarlig for forbrukerpolitikk, ta for å gjøre bolighandel tryggere og sikre forbrukernes rettigheter?»

og

«Vil en obligatorisk tilstandsrapport slik den ble skissert i avtalen mellom Eff (nå Eiendom Norge), NTF og NITO Takst være i strid med gjeldene lovverk, og hvilke lover må i så fall endres?»

Følger prosessen nøye
Anundsen skriver i sitt svar på det sistnevnte at han ikke kan vurdere den juridiske holdbarheten i avtaler mellom private aktører og viser til Finanstilsynets uttalelse i høst.

Som svar på hva statsråden vil foreta seg skriver han:

– Behovet for eventuelle offentlige tiltak kan best vurderes når utfallet av den videre prosessen er klarlagt og virkningene av den bransjeordningen som eventuelt måtte komme på plass, er kjent. Jeg vil derfor følge nøye med på utviklingen fremover, blant annet gjennom kontakt med bransjen og andre berørte aktører, skriver Anundsen.

Behov for boligomsetningslov
– Vi synes det er positivt at denne saken nå har fanget både Stortinget og Justisdepartementets oppmerksomhet, sier Eiendom Norges administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

– Jeg vil nå ha dialog både med Håheim og Justisdepartementet om denne saken, som er betydelig mer omfattende enn etablering av tilstandsrapporter. Snarere er det behov for en gjennomgang av hele transaksjonslovverket, sier Dreyer.

Les vårt program om boligomsetningslov her.

9158560570_faba0181ff_z

Stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (Ap). Foto: Arbeiderpartiet.