Fredag 3. februar 2017 blir boligprisstatistikken for januar 2017 presentert. Med det nye året, dukker det også opp nye tall.

Blant annet vil vi fra januar 2017 publisere statistikk fra bydelene i Stavanger, samtidig som bydelsinndelingen i Trondheim er forbedret.

Disse endringer er tilgjengelig for våre abonnementer i Eiendom Norges statistikk-portal.

Nye elementer
De nye tilskuddene til statistikken er:

  • Flere og mer presise geografiske inndelinger.
  • Avvikstabell mellom pris og prisantydning.
  • «Boliger lagt ut for salg» som erstatter indikatoren «usolgte boliger».

Fokus på lokkepris
I lys av oppmerksomheten i fjor om lokkeprising i boligmarkedet vil rapporten fra januar som fast element inneholde en tabell som viser avvik mellom prisantydning og solgt pris sist måned.

– Lokkepris har vært et brennhett tema, og åpenhet rundt avvikstallene mellom pris og prisantydning vil gi økt trygghet i markedet. I tillegg kan tallene være en temperaturindikator. En rask endring i avvikstallene vil kunne bety at markedet er i endring, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

Lagt ut for salg
Det har fra flere aktører blitt rettet kritikk mot indikatoren «usolgte boliger» i rapporten og datasettet. Dette har vi nå tatt grep for å bøte på, og etablert den nye indikatoren «lagt ut for salg».

– Indikatoren «usolgte boliger» har vært upresis, fordi månedsavslutningen og uttrekk av data vil variere fra år til år og fra måned til måned. Eksempelvis selges mange boliger på mandager og tirsdager, mens mange nye boliger legges ut for salg på fredager. Hvilken dag månedsavslutningen faller på, vil derfor påvirke datauttrekket i en slik grad at det blir unøyaktig. Den nye indikatoren «lagt ut for salg» er et uttrykk for tilbudssiden i boligmarkedet, avslutter Dreyer.