Klikk på dokumentet for å lese vårt høringssvar til Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet:

Høringsuttalelse - forslag til lov om klageorganer for forbrukersaker