Klikk på dokumentet for å lese:

Høringssvar- rapport fra arbeidsgruppe om oppgjør av eiendomshandler