Klikk på dokumentet for å lese vårt høringssvar til Landsbruks- og matdepartementet:

Høringssvar - Konsesjon og boplikt