Klikk på dokumentet for å lese lese Eiendom Norges høringssvar:

Høringssvar markedsføringsloven håndhevingsregler