Klikk på dokumentet for å lese vårt høringssvar til NOU 2013: 11 Festekontrakter og folkerett: 

Høringssvar tomtefesteloven