Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 5,9 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 581 993 kroner ved utgangen av mars.

- Boligprisene steg med 0,9 prosent i mars, noe som ga en sterk oppgang på 0,6 prosent sesongjustert. Den sterke utviklingen fra årets to første måneder fortsatte i mars og overgår hva alle så for seg ved begynnelsen av året, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. 

- Ved inngangen til 2024 var mange opptatt at det store tilbudet i bruktboligmarkedet. I årets første kvartal er tilbudet betydelig redusert. Det gjelder også Bodø og Tromsø hvor antall usolgte gjennom høsten i fjor sprengte kurven, sier han.

- Den sterke utviklingen i boligmarkedet illustrerer hvor raskt boligmarkedet kan snu, både i priser og volum. Boligmarkedet overrasker alltid, sier Lauridsen.

Volumfall før vårflommen

I mars ble det solgt 7.031 boliger i Norge, noe som er 20,1 prosent færre enn tilsvarende måned i 2023.

Så langt i år er det solgt 20.687 boliger i Norge, noe som er 8 prosent færre enn i samme periode i 2023.

I mars ble det lagt ut 8.621 boliger for salg i Norge, noe som er 1,0 prosent flere enn i samme måned i 2023.

Så langt i år er det lagt ut 21.355 boliger for salg i Norge, noe som er 0,5 prosent flere enn i samme periode i 2023.

- Det er solgt betydelig færre boliger både i mars og så langt i år sammenlignet med i fjor, og som alltid må volumene i mars og april sees i sammenheng med når påsken faller, sier Lauridsen.

- Det har vært en oppgang i antall usolgte de siste dagene av mars, og vi venter aktiviteten vil ta seg opp gjennom april. Den såkalte vårflommen i boligmarkedet kan komme tidlig i år, sier han.

Det tok i gjennomsnitt 56 dager å selge en bolig i mars ned fra 65 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 31 dager. Lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 112 dager.


Forskjeller i prisutviklingen

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Bergen hvor prisene steg med 1,9 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Kristiansand m/omegn med en sesongkorrigert nedgang 0,6 prosent.

Sterkest utvikling så langt i 2024 har Ålesund m/omegn med 8,3 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Trondheim med en oppgang 4,7 prosent.

- Selv om det er enkelte regionale forskjeller har boligprisutviklingen jevnt over vært svært sterk så langt i år. Vanligvis har mesteparten av boligprisveksten i løpet av et år kommet i første halvår og spesielt første kvartal. Vi venter et sterkt bruktboligmarked fremover, men at prisutviklingen trolig vi avta noe de neste månedene, sier Lauridsen.

Boligmelding med paradokser

Før påske la regjeringen frem sin varslede boligmelding til Stortinget, hvor de blant annet adresserer det store fallet i boligbyggingen og den kraftige prisveksten i utleiemarkedet.

- Regjeringen sier at de vil ha et bedre tilbud av leieboliger og at presset i leiemarkedet skaper flere konflikter. Samtidig fører de en skattepolitikk for å få færre leieboliger. Økt formueskatt på sekundærbolig rammer leietakerne gjennom høyere leiepriser og mindre utleietilbud, sier han.

- Regjeringen vil utvide startlånsordningen til førstegangskjøpere igjen etter at den ble strammet inn 2012. Det er i praksis en omgåelse av regjeringens egen utlånsforskrift. Her hadde det vært mye klokere å oppheve utlånsforskriften, som både har gått ut på dato og hindrer mange i å bli boligeiere. Renten er ikke lenger lav og kredittveksten er ikke høy, noe som nettopp var et premiss for reguleringen.

- Mange av problemene boligmeldingen beskriver er nettopp et resultat av regjeringens politikk på andre områder. Vi hadde forventet regjeringen også ville adressere paradoksene ved en skattepolitikk og kredittregulering som både gjør det vanskeligere å leie bolig og å bli boligeier, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Se Boligbobla TV med pressekonferansen fra kl. 10.30 til 11.30 her.

Pressekonferansen begynner kl. 11.00. Før og etter pressekonferansen har sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard aktuelle gjester fra boligmarkedet i studio som kommenterer markedsutviklingen.

Gjester i dag er eiendomsmegler/Partner Karianne Amlie (Aktiv Eiendomsmegling Grønland/Bjørvika) og daglig leder Jørn Are Skjelvan (Kvaler).

Ved referering av Eiendom Norges boligprisstatistikk skal Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS oppgis som kilde.