Boligprisene er nå 3,2 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene steg som normalt i januar, men oppgangen er sterkere i mange områder enn vanlig, særlig i Agder og Rogaland og på Østlandet. Den såkalte januareffekten i boligmarkedet korrigerer den normalt svakere utvikling i desember.

– I hovedstaden kommer oppgangen i januar på toppen av en sterk desember og samtidig med at utbudet av brukte boliger er lavere enn på samme tid i 2018 og 2019. Dette gir grunn til å være oppmerksom på situasjonen her, særlig for Oslo kommune som er markedsregulator gjennom hvor mye og hva de regulerer av boliger, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Stor aktivitet

I januar ble det solgt 7.375 boliger i Norge, noe som er 1,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019.

I januar ble det lagt ut 7.209 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,9 flere enn i samme måned i 2019.

– Veksten i antall solgte boliger og antall nye boliger på markedet vedvarer etter rekordårene 2018 og 2019, og det er både solgt og lagt ut flere boliger enn i januar 2019. Dette tyder på et marked i god balanse som oppleves som trygt for forbrukerne, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 67 dager å selge en bolig i januar 2020. Det er en nedgang fra 71 dager i desember. Raskest salgstid hadde Oslo med 32 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 100 dager.

– Omsetningstiden er stabil og på linje med 2018 og 2019. Dette er naturlig gitt det større utbudet i boligmarkedet vi har hatt de siste årene, sier Lauridsen.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Kristiansand med en oppgang 3,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Ålesund m/omegn med en oppgang på 0,3 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med 5,5 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 0,1 prosent.

– Det har vært en sterk oppgang både i de nominelle og de sesongkorrigerte prisene, spesielt i Agder og Rogaland. Dette må sees i sammenheng med at høstmånedene var spesielt svake her, sier Lauridsen.

Oslos byråd må ta tilbudssiden på alvor

– Gjennom januar har utbudet av brukte boliger falt i hovedstaden. Byrådet i Oslo har det siste år viet mye oppmerksomhet til prosjektet «nye veier til egen bolig» og en såkalt tredje boligsektor. Dette initiativet må ikke stå veien for kommunens primæroppgave i boligmarkedet, nemlig å regulere nok boliger.

– Det er godt dokumentert i forskning at det er nær sammenheng mellom boligbygging, boligpriser og graden av regulering. Byrådet må nå levere på lovnadene fra 2015 om tilstrekkelig regulering og konklusjonene fra boligvekstutvalget i 2016. Slik det står nå synes byrådet engasjement rundt en tredje boligsektor å svekke oppmerksomheten om kommunes hovedoppgave i boligmarkedet, avslutter administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.