Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 6,8 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 594 966 kroner ved utgangen av april.

- Boligprisene steg kraftig i april etter en sterk utvikling også i mars. I lys av at styringsrenten nå er kommet opp på det høyeste nivået siden 2008 er utviklingen oppsiktsvekkende. Boligmarkedet er mindre rentesensitivt enn mange trodde, også vi, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Vi knytter utviklingen til at det er en sterk utvikling i norsk økonomi og et sterkt arbeidsmarked i kombinasjon med lettelsene i utlånsforskriften. Sistnevnte har gjort at vanlige boligkjøpere har fått tilbake kjøpekraft de mistet i høst, sier han. Det lave tilbudet av nye boliger fører til at flere må velge brukt.

- De siste månedene har den svake kronen preget nyhetsbildet. For reiselystne nordmenn og importerte konsumvarer er dette negativt. Men for eksportindustrien og reiselivsnæringen er dette positivt, og noe som vil styrke norsk økonomi og i andre omgang boligmarkedet, sier han.

Mange solgte boliger

I april ble det solgt 6.919 boliger i Norge, noe som er 10,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 29.294 boliger i Norge, noe som er 3,2 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I april ble det lagt ut 9.695 boliger for salg i Norge, noe som er 15,4 prosent flere enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 31.096 boliger i Norge, noe som er 0,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

- Selv om påsken i sin helhet falt i april i år er omsetningen stor og så langt i 2023 er volumet på nivå med årene før pandemien. Forstyrelsene pandemien og den nye avhendingsloven skapte i boligmarkedet i første halvår 2022 er nå helt fordi, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i april ned fra 42 dager i mars. Rasket salgstid hadde Bergen med 22 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 71 dager.

Hvem skal ut: Byggekostnadene eller boligprisene?

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Ålesund m/omegn hvor prisene steg med 1,3 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en sesongkorrigert oppgang på 0,2 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 10,8 og 10,4 prosent. Mens svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 4,4 prosent.

- På kort sikt er det etterspørselssiden som avgjør boligprisutviklingen. På lang sikt er det tilbudssiden gjennom boligbyggingen som avgjør. For øyeblikket går utviklingen på tilbudssiden gjennom nyboligsalget fra vondt til verre, sier Lauridsen.

- Vi har nå det laveste salget av nye boliger siden finanskrisen og vi kan snart tangere bunnpunktet. Dette gir svært dystre prognoser for boligbyggingen i de nærmeste årene, noe som vil gi sterkt press på bruktboligprisene de stedene det blir bygget for lite, sier han.

- For å få fart på nyboligsalget igjen må enten byggekostnadene ned eller boligprisene opp. Mange nyboligprosjekter er vanskelige å regne hjem på grunn av høye byggekostnader i kombinasjon med økte finansieringskostnader. Problemet vokser hver gang rentene økes fordi kostnadene blir høyere.

- Stat og kommuner kan ikke lenger lesse på stadig flere krav til nye boliger. Vi forventer at regjeringen ved boligminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil adressere dette presserende problemet lenge før den bebudede boligmeldingen som først kommer våren 2024, avslutter Lauridsen.