Boligprisene er nå 6,6 prosent høyere enn for ett år siden.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 240 144 kr i november 2021.

- Boligprisene i Norge sank i november, og med fallende priser gjennom andre halvår 2021 følger boligprisutviklingen nå normalt konjunkturforløp, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- 12 måneders veksten fortsetter også å synke og er ved utgangen av november på 6,6 prosent. Med et normalt fall i boligprisene i desember betyr dette at boligprisutviklingen gjennom året vil ende noe lavere enn Eiendom Norges prognose for 2021 om en oppgang på 7,5 prosent. En mer moderat utvikling i boligprisene er godt nytt for norsk økonomi og for muligheten til å bli boligeier i Norge, sier han.

- I november var det også et rekordstort antall omsetninger, og vi vil nesten helt sikkert passere 100 000 solgte bruktboliger i Norge i 2021 for første gang. Veksten i antall omsetninger er spesielt stor i Rogaland, og etter nesten et tiår med svak utvikling er boligmarkedet i denne regionen nå friskmeldt, sier Lauridsen.

Rekordaktivitet og rask salgstid

I november ble det solgt 8.508 boliger i Norge, noe som er 5,1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 98.453 boliger i Norge, noe som er 2,9 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I november ble det lagt ut 7.569 boliger til salgs i Norge, noe som er 8,6 prosent flere enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 102.076 boliger for salg i Norge, noe som er 3,4 prosent flere enn i samme periode i 2020.

- Etter litt svakere vekst i antall solgte og antall nye på markedet i oktober har dette tatt seg kraftig opp i løpet av november. Normalt selges det få boliger i Norge mot slutten av året, men aktiviteten i november har vært overraskende høy og vi venter dette vil vedvare inn i desember. Slik det står nå vil 2021 bli et rekordår i antall transaksjoner i boligmarkedet, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i november 2021, noe som to dager mer enn i oktober. Kortest salgstid hadde Oslo og Drammen m/omegn med 21 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand m/omegn med 51 dager.

- Det går svært raskt å selge en bolig i Norge nå, og vi tilbake til 2016 for å finne like raskt omløpshastighet i boligmarkedet, sier Lauridsen.

Bodø fortsatt sterkest siste år

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i november hadde Kristiansand med en oppgang på 1,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Tromsø med en sesongkorrigert nedgang på 0,5 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 13,2 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder med 11,1 prosent.

Ålesund m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 3,5 prosent etterfulgt av Oslo med en 12 måneders vekst på 4,1 prosent.

- Slik boligmarkedet står nå skiller i Bodø m/ Fauske og Tønsberg m/Færder seg markant ut fra alle andre områder i landet og det er store forskjeller i boligprisutviklingen i ulike deler av landet, sier Lauridsen.

Store endringer i avhendingsloven fra årsskiftet

I 2019 stemte Ap, Sp og SV imot endringene i avhendingsloven som ble fremmet av Solberg-regjeringen.

Jonas Gahr Støres regjering har nå valgt å la lovendringen tre i kraft fra 1. januar 2022, selv om både Ap og Sp i 2019 ønsket å sende saken tilbake til regjeringen for ytterligere utredning av konsekvensene av lovendringene.

- Eiendom Norge er positiv til den delen av lovendringen som innebærer at det skal stimuleres til å gi kjøper bedre informasjon om boligen som selges, blant annet gjennom bruk av gode tilstandsrapporter.

- Vi mener imidlertid at virkemiddelet som er brukt for å stimulere selger til å dokumentere tilstanden på boligen er uheldig, fordi det kan føre til flere tvister i bolighandelen, sier Lauridsen.

- Den økte tvisterisikoen for selger kan reduseres ved å kjøpe selgerforsikring, noe vi regner med at de fleste som skal selge bolig etter nyttår vil gjøre. Men økt risiko for selger kan også føre til høyere pris på selgerforsikringen.

- Selv om kostnadene ved bolighandelen kan gå noe opp, er det viktig å ikke glemme at transaksjonskostnadene i Norge fortsatt vil være blant de laveste i Europa, avslutter Lauridsen.

NB! 20. desember 2021 publiserer Eiendom Norge vår prognose for boligmarkedet 2022.