Boligprisene steg med 5,2 prosent i 2021.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 3 956 450 kr ved utgangen av 2021.

- Boligprisene i Norge sank i desember som normalt for måneden. Antall solgte boliger derimot er alt annet enn normalt. Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i løpet av en desember-måned som i 2021, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Boligprisveksten i Norge i 2021 endte på 5,2 prosent, men det er store forskjeller i landet. Blant de største byene hadde Kristiansand den største veksten gjennom året på 9 prosent. Oslo skiller seg ut i motsatt ende med en svak vekst gjennom året på 2,2 prosent. Dette innebærer at hovedstaden har hatt realprisnedgang i 2021, sier han.

- Med de mange salgene i desember fikk vi for første gang i boligprisstatistikkens historie over 100 000 solgte bruktboliger gjennom et år. Nesten halvparten av veksten i antall transaksjoner er kommet i Agder og Rogaland. Denne regionen har i 2021 fått et løft i boligpriser og omsetning etter nesten et tiår med svak utvikling, sier Lauridsen.

Over 100 000 solgte og lagt ut

I desember ble det solgt 4.055 boliger i Norge, noe som er 6,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

I 2021 ble det solgt 102.596 boliger i Norge, noe som er 3 prosent flere enn i 2020.

I desember ble det lagt ut 2.922 boliger for salg i Norge, noe som er 14,5 prosent færre enn i samme måned i 2020.

I 2021 ble det lagt ut 105.068 boliger for salg i Norge, noe som er 2,8 prosent flere enn i 2020.

- Det store aktiviteten i boligmarkedet vedvarte frem til jul og sørget for rekordomsetning både i desember og i 2021 under ett. Veksten i antall nye boliger på markedet avtok i desember etter en sterk oppgang i november. Samlet gjennom året fikk vi også en god vekst i antall boliger lagt ut for salg, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i desember 2021, opp fra 35 dager i november. Kortest salgstid hadde Bodø m/Fauske med 25 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 97 dager.

- Det går svært raskt å selge en bolig i Norge, og vi må tilbake til 2012 for å finne raskere omløpshastighet i boligmarkedet, sier Lauridsen.

Bodø med sterkest prisvekst i 2021

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i desember hadde Tromsø og Bodø m/Fauske med en oppgang på 0,8 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Drammen m/omegn og Tønsberg m/Færder med en sesongkorrigert nedgang på 1,4 prosent.

Sterkest utvikling i 2021 fikk Bodø/m Fauske med en oppgang på 13,3 prosent etterfulgt av Kristiansand med 9 prosent og Trondheim med 8,7 prosent

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 2021 med en oppgang på 2,2 prosent etterfulgt av Ålesund m/omegn på 3,7 prosent.

- Boligprisveksten i 2021 i Bodø skiller kraftig ut fra resten av landet og ligger hele 4,3 prosentpoeng foran Kristiansand. Vi venter at det i 2022 fortsatt vil være forskjeller i boligprisutviklingen i ulike deler av landet, men at prisutviklingen vil være betydelig mer moderat enn i 2021 først og fremst på grunn av høyere renter, avslutter Lauridsen.

Les Eiendom Norge prognose for boligmarkedet i 2022 her.