Boligprisene er nå 1,2 prosent høyere enn for et år siden.

- Korona-utbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i april. På Østlandet er prisutviklingen svakere enn hva som er vanlig for april. I landet ellers er utviklingen mer eller mindre som normalt for måneden, og både prisutviklingen og transaksjonsvolumet er mer positiv enn mange forventet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Nasjonalt er transaksjonsvolumet drøye ti prosent lavere enn på samme måned i fjor, men det er også her regionale variasjoner. Mange av våre medlemmer melder også om at salgstakten i markedet har tatt seg opp de siste ukene. Vi forventer derfor at aktiviteten i boligmarkedet vil holde seg stabil de nærmeste månedene, men at prisene vil ha en svakt negativ utvikling i lys av den svakere utviklingen i norsk økonomi, sier Lauridsen.

God aktivitet, tross korona

I april ble det solgt 7.038 boliger i Norge, noe som er 10,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 28.289 boliger i Norge, noe som er 4,6 prosent færre enn på samme tid i 2019.

I april ble det lagt ut 8.523 boliger til salgs i Norge, noe som er 1,5 prosent færre enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 32.056 boliger til salgs, noe som er 2,4 prosent færre enn på samme tid i fjor.

- Det ble både solgt og lagt ut færre boliger i april i år enn i fjor. Men samlet for årets tre første måneder er transaksjonsvolumet fortsatt høyt sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 55 dager å selge en bolig i april 2020. Det er en oppgang fra 51 dager i mars. Raskest salgstid hadde Oslo med 21 dager og tregest salgstid hadde Ålesund m/omegn med 77 dager.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 0,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 3,6 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 2,4 prosent.

Opphev boliglånsforskriften

- I kjølvannet av tiltakene mot smitten den 12. mars har vi fått en historisk økning i arbeidsledigheten og permitteringer. Norsk økonomi rammes også av oljeprisfallet, samt at en rekke viktige sektorer opplever en markant svakere etterspørsel. Dette vil også påvirke boligmarkedet og kredittmarkedet, sier Lauridsen.

- Finansminister Jan Tore Sanner (H) lempet den 23. mars på kravene i boliglånsforskriften med virkning ut andre kvartal. Det er nå på tide å oppheve boliglånsforskriften, da den har oppfylt sitt formål, nemlig å stagge gjeldsveksten knyttet til bolig. Gjeldsveksten har allerede falt mye siden toppen i mars 2017 og Norges Banks utlånsundersøkelse fra 23. april viser at vi nå vil få det kraftigste fallet i låne-etterspørselen siden finanskrisen.

- I tillegg har kravene knyttet til 60 prosent egenkapital for å få avdragsfrihet og kunne tåle en renteøkning 5 prosent utspilt sin rolle i det norske boligmarkedet post korona. Det er viktig at finansministeren lar bankene få utøve godt og bærekraftig bankhåndverk og lar konkurransen i kredittmarkedet virke. Forskriften står i veien for dette i den situasjoner vi nå er i, avslutter Lauridsen.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde