Boligprisene er nå 2,4 prosent høyere enn for et år siden.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet vedvarte i oktober. Vi venter at boligprisene, som normalt for årets siste kvartal, vil falle de neste månedene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Fortsatt stor aktivitet

I oktober ble det solgt 9.184 boliger i Norge, noe som er 1,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 3,4 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

I oktober ble det lagt ut 9.895 boliger til salgs i Norge, noe som er 1,2 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 2,9 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.

– I likhet med mange foregående måneder i 2019 settes det også i oktober omsetningsrekord. Og akkumulert for året har det aldri blitt solgt så mange boliger ved utgangen av oktober som i år, sier Dreyer.

– Det ble i oktober lagt ut mange bruktboliger for salg, og i likhet med antall salg er det også her rekord så langt i år, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 47 dager å selge en bolig i oktober 2019. Det er det samme som i september og fire dager tregere enn i oktober 2018. Raskest salgstid hadde Oslo med 25 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand og Stavanger/m omegn med 72 dager.

– Omsetningstiden er stabil. I snitt har omsetningstiden gjennom hele året ligget høyere enn tidligere år, noe som er naturlig gitt det store utbudet i boligmarkedet, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Bergen med en oppgang 1,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Asker/ Bærum med en nedgang på 1,2 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 5,1 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 2,3 prosent.

– Markedet har i store deler av 2018 og hele 2019 vært kjennetegnet av moderat prisutvikling, stor aktivitet og små regionale forskjeller. Selv om det kan svinge i enkeltbyer fra måned til måned vedvarer denne trenden i all hovedsak i oktober, og vi venter det vil fortsette også i månedene fremover, sier Dreyer.

Utleieprisene i tredje kvartal

Leieprisene steg med 0,3 prosent i de store byene i tredje kvartal 2019. Det siste året har leieprisene steget med 3,5 prosent, ifølge Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk.

Storbyindeksen viser at leieprisene stiger i et moderat tempo. Mens leieprisene i tredje kvartal steg med 1,1 prosent i Trondheim og 0,1 prosent i Oslo sist kvartal, falt de i Bergen og Stavanger/Sandnes med 2,3 prosent.

Sterkest leieprisvekst det siste året hadde Trondheim med 6,8 prosent, mens Stavanger/Sandnes hadde den svakeste utviklingen med en nedgang på 0,2 prosent.

– Leiestatistikken viser at leieprisene i de store byene har hatt en ganske lik utvikling som salgsprisene nasjonalt det siste året. Leieprisene kan svinge gjennom året, men den underliggende trenden i Oslo, Trondheim og Bergen er en vekst i leieprisene. I Stavanger har det vært en flat utvikling i leieprisene det siste året, og leieprisnivået ligger fremdeles langt bak nivåene fra før oljeprisfallet i 2013/2014, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Antall boliger til leie på FINN.no i de store byene ved inngangen til tredje kvartal er 3022. Av disse er 1602 i Oslo, 639 i Bergen, 340 i Trondheim og 441 i Stavanger/Sandnes.

Mer informasjon

Last ned rapporter og data her.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken: Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no.

Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av utleieboligprisstatistikken ved angivelse av Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS som kilde.