Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 2,4 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 208 039 kroner ved utgangen av november.

- Det kraftige fallet i boligprisene fortsatte i november med en nedgang på 2,2 prosent. De siste tre månedene har boligprisene falt 6,5 prosent og enkelte områder har nå negativ 12 måneders vekst, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Med høyere rente er det ikke unaturlig at boligprisene korrigeres, men et stort boligprisfall vil få negative konsekvenser for norsk økonomi gjennom både lavere konsum og lavere boligbygging, sier han.

- Gjeld og boligpriser er nært forbundet og vi vil derfor oppfordre bankene til å ikke stramme inn for mye både på mellomfinansiering og boliglån. Boligmarkedet er drevet av reelle behov, og en for stor korreksjon i boligmarkedet nå vil kun skape større problemer senere. Det er et behov for boligene som nå ikke blir bygget, sier han.

- Gjennom 2022 har det meste i økonomien forandret seg, og høy rente med utlånsforskrift og ny finansavtalelov fra nyttår er et eksperiment. Finansminister Vedum (Sp) må derfor ta utlånsforskriften ut av ligningen, sier Lauridsen.

Volum på prepandemiske nivåer

I november ble det solgt 7.321 boliger i Norge, noe som er 14 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 88.383 boliger i Norge. Det er 9,7 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I november ble det lagt ut 7.410 boliger for salg i Norge, noe som er 2,1 prosent færre enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 99.541 boliger for salg. Det er 1,8 prosent færre enn i samme periode i fjor.

- Omsetningen i boligmarkedet er nå tilbake på pre-pandemisk nivå. Det innebærer også at aktiviteten vil gå ned som normalt i november og desember.

- I 2021 ble det solgt historisk mange boliger på slutten av året, både som følge av pandemien, men også fordi mange ønsket å selge før ny avhendingslov trådte i kraft 1. januar 2022. Trolig gjorde flaskehalsene på tilbudssiden som følge av avhendingsloven at det tok lenger tid før renteøkningene slo inn i boligmarkedet, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i november opp fra 29 dager i oktober. Raskest salgstid har Oslo og Bergen med 24 dager. Lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 53 dager.

- Salgstiden øker noe, men det går fortsatt svært raskt å selge en bolig i Norge, sier han.

Boligmarkedet i Vedums hender

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i november hadde Kristiansand hvor prisene steg med 0,4 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen med en sesongkorrigert nedgang på 2,6 prosent.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 8,4 prosent etterfulgt av Stavanger m/omegn på 6,8 prosent og Drammen m/omegn med 4,6 prosent.

Svakest utvikling  langt i 2022 har Tromsø med en oppgang på 0,2 prosent.

- Det var en svak utvikling i de fleste områder i Norge med unntak av Kristiansand og Stavanger m/omegn. Mange områder i Norge vil trolig ende med negativ utvikling i boligprisene når vi legger frem desember-tallene i januar, sier Lauridsen.

- Den videre utviklingen i boligmarkedet ligger i finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) sine hender. Vårt råd er om utlånsforskriftens fremtid er krystallklart: Den bør avskaffes. Reguleringen har utspilt sin rolle fordi begrunnelsen for den, høy rente, ikke lenger er til stede.

- Med normalisering av renten er det særlig kravet om at lånekundene skal tåle fem prosentpoeng rentepåslag som gjør det vanskelig å yte kreditt til vanlige husholdninger i bygd og by. Lånesøkere stresstestes nå for et rentenivå rundt 9 prosent.

- Å opprettholde forskriften i en tid hvor renten ikke lenger er lav er et eksperiment med boligmarkedet, finansiell stabilitet og norsk økonomi, avslutter Lauridsen.