Eiendom Norges podcast om boligmarkedet.

Hver måned inviterer Eiendom Norge spennende gjester i Boligbobla for å diskutere aktuelle tema i boligmarkedet.

25 000 lytt i 2019!

Episode 22: Korona, Krise og ...krakk?

Hva betyr koronakrisen for norsk økonomi og hva betyr det for boligmarkedet?

Gjester: Forskningssjef Erling Røed Larsen og forsker André Anundsen fra boligmarkedsforskningssenteret, Housing Lab, Oslo Met.