Eiendom Norges podkast om boligmarkedet.

Hver måned inviterer Eiendom Norge spennende gjester i Boligbobla for å diskutere aktuelle tema i boligmarkedet.

30 000 lytt i 2020!

E43 – NY REGJERING: Hva betyr det for boligpolitikken og boligmarkedet?

Den 14. oktober tiltrådte en ny regjering i Norge utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

I regjeringen skal kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og finansminister Trygve Magnus Vedum Slagsvold (Sp) ha ansvar for storparten av de boligpolitiske virkemidlene.

Samtidig har regjeringen skrevet drøye 80 sider om hva de vil gjøre de neste fire årene, deriblant en rekke lovnader på boligområdet. Hva betyr den nye Ap-Sp regjeringen for boligpolitikken og boligmarkedet, spør vi.

Gjester: Administrerende direktør Bård Folke Fredriksen (NBBL) og administrerende direktør Tone Tellevik Dahl (Norsk Eiendom).