Eiendom Norges podkast om boligmarkedet.

Hver måned inviterer Eiendom Norge spennende gjester i Boligbobla for å diskutere aktuelle tema i boligmarkedet.

30 000 lytt i 2020!

E31 - BONUSPOD: Oppdatert sykepleierindeks 2020 med boligdebatt

TEMA:

Hva har utviklingen i boligmarkedet i 2020 betydd for muligheten til å bli boligeier i Norge? Og hvordan opprettholder vi den norske boligmodellen?

Gjester: Model- og analysedirektør Anders Lund, Eiendomsverdi, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) og stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp).