Eiendom Norges podkast om boligmarkedet.

100 000 lytt i 2023!


Hver måned inviterer Eiendom Norges Erik Lundesgaard og Henning Lauridsen spennende gjester til å snakke om akutelle tema fra boligmarkedet.

E102 - Blind for boligkrisen

«Klar dere selv» er den indirekte beskjeden fra regjeringen om den største nedgangen i boligbyggingen siden andre verdenskrig.

For i revidert statsbudsjett er det ingen tiltak for økt boligbygging, til tross for at regjeringen har rettet opp den massive prognosebommen for boliginvesteringene fra i høst på minus 4 prosent til minus 16,1 prosent for 2024.

Klarer boligbransjen seg uten hjelp fra regjeringen, spør vi.

Og: Er det mulig at boligbyggingen skal kunne ta seg opp igjen med det første?

Gjester: Administrerende direktør Hilde Vatne (JM Norge) og administrerende Nina Solli (NHO Byggenæringen)