Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 2. mars 2018.

Generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, Morten A. Meyer, hevder i Dagens Næringsliv 24. februar at Eiendom Norge vil svekke den norske boligmodellen med vårt forslag om å fjerne kommunal eiendomsskatt og dokumentavgift i bytte mot en provenynøytral økning av formuesbeskatningen av primærbolig.

Som tidligere statsråd burde Meyer vite at kuttforslag bør forslås med inndekning. En fjerning av eiendomsskatt og dokumentavgiften, som Huseiernes Landsforbund også støtter , vil innebære skattelettelser i størrelsesorden det regjeringen gav i forrige periode. Det er lite realistisk med tanke på de utfordringer norske statsfinanser står overfor i årene fremover.

Derfor har Eiendom Norge endret vårt standpunkt fra å fronte lettelser for boligeierne til å endre innretningen av norsk boligbeskatning. For det store flertall av boligeiere vil dette ha liten effekt på grunn av fradrag for gjeld og innslagspunktet for formueskatt.

Dokumentavgiften spesielt rammer unge i etableringsfasen (20-40 år), som er de som bytter bolig oftest. Denne gruppen betaler altså en uforholdsmessig stor andel av boligbeskatningen. Å fjerne dokumentavgiften og eiendomsskatt vil i så måte gjøre det enklere å bli boligeier. Forslaget verken angriper den norske boligmodellen eller taler de velstående sak. Snarere har forslaget betydelig fordelingsgevinster og vil bidra til styrke eierskapet til egen bolig i Norge.

Les Dreyers opprinnelig kronikk her.

Vedlegg:

Ny Analyse ved Terje Strøm har gjort følgende beregninger av forslaget for Eiendom Norge (klikk på bildene for stor versjon):

Merknader:

  • Kartverket har ikke kunnet oppdrive tall på dokumentavgiften skilt mellom næring-, fritid,- og boligeiendom. Forslaget må i så måte finregnes mot presise tall for dokumentavgift.
  • Forslaget vil i kombinasjon med økt innslagspunkt for formueskatt skjerme det store flertallet av boligeiere i Norge, selv om det store flertall også vil skjermes med dagens grenser.
  • Gjeldsgraden på 40% er valgt fordi dette er gjennomsnittlig gjeldsgrad til norske boliger.

Illustrasjon dok.avgift.

boliger