Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges høringsnotat om statsbudsjettet 2019 til Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité her:

Høringsnotat kommunal og forvaltningskomiteen