Martin A. Kiligitto representerer Nordvik eiendomsmegling.