Karsten Onsrud representerer Aktiv Eiendomsmegling AS.