Trond-Erling Jensen kommenterer markedet for sjøhytter i Troms.