Terje Hoelseth kommenterer markedet for fjellhytter i Budor og Hedmark.