Svinung Minde kommenterer markedet for fjellhytter på Filefjell.